Dansk Handicapdag i Herning Dansk Handicapdag i Herning blev en hyggelig dag for de fremmødte, selv om fremmødet kunne have været større. Herning Afdeling havde sørget for flotte rammer for dagen. Der var relevante indlæg,  og der var stillet buffet an med virkelig dejlig mad. Tak til Herning Afdeling for det store arbejde. Nu skriver…

LÆS MERE Dansk Handicapdag 2022 – orientering fra dagen

DRONNINGEN SAGDE DET – MEN VIL POLITIKERNE GØRE DET? Blandt personlige anekdoter fra året i kongefamilien kom der en eksplicit opfordring fra dronningen til i højere grad at møde mennesker med handicap med forståelse og respekt. Personligt oplever jeg ikke stor mangel på respekt og forståelse fra størstedelen af mine medmennesker, men derimod fra det…

LÆS MERE Det er blevet en kamp at få hjælp!

Generalforsamling 2022 Generalforsamlingen i afdelingen som blev afholdt på Restaurant Anker på Aarhus havn, forløb – som sædvanligt fristes jeg til at sige – meget fredeligt. Formanden redegjorde for aktiviteter siden sidste generalforsamling og kassereren kunne igen i år fremlægge lutter sorte tal på bundlinjen Den siddende bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater, Tak…

LÆS MERE Generalforsamlingen 2022 – med udsøgt mad og drikke på Restaurant Anker