Kære Medlem, I Dansk Handicap Forbund ønsker vi at støtte op om, at flere boliger bliver indrettet tilgængeligt med gode løsninger, der er brugbare for alle. Vi laver derfor i samarbejde med NREP en undersøgelse om, hvordan lejligheder bedst indrettes for at sikre, at de er egnede for mennesker med bevægelseshandicap, og vi håber, at…

LÆS MERE Hvordan skal fremtidens bolig se ud? Gør os klogere!

Nyhedsbrev fra forbundets Social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU) Coronakrisen er over Danmark, og det har selvfølgelig også indvirkning på Dansk Handicap Forbunds arbejde. I første omgang har krisen konsekvenser for en lang række arrangementer i forbundets lokalafdelinger, i regionerne og i specialkredsene, så fremadrettet består opgaven i at arbejde for, at medlemmerne ikke oplever forringelser…

LÆS MERE Nyhedsbrev fra Dansk Handicap Forbund

Af Solveig Hansen, fotos Steen Andreassen Håndsprit og tålmodighed ledte os gennem en ret udramatisk generalforsamling i år, og før vi tog hul på den, nød vi forårssolen – alt sammen i velovervejet afstand til hinanden. Rikke trak sig som varslet fra formandsposten, Helle S. blev valgt til formand og vi andre blev genvalgt på…

LÆS MERE Fredelig generalforsamling