Dansk Handicap Forbund – Aarhus/Randers

Overordnet kan man sige at Dansk Handicap Forbunds mål for medlemmerne (og alle andre mennesker med handicap) er at blive ligestillet med alle andre: Med samme rettigheder, samme muligheder og samme værdi.

Dette kan kun lade sig gøre, hvis du i første omgang er blevet kompenseret på bedste vis. Hvis du ikke kan gå, får du en kørestol og så er du kompenseret for din manglende evne til at gå.

På samme måde får du et høreapparat, hvis du ikke kan høre, og hermed er du kompenseret.

”Fordi mennesker er forskellige, opnås ligestilling kun ved, at mennesker får en tilpasset kompensation, som kan være forskellig fra person til person”. (fra www.danskhandicapforbund.dk)

 

Men det er ikke kun de helt personlige hjælpemidler, der gør os ligestillede: Hvis du ikke kan komme rundt i det offentlige rum, er der ikke meget ved at have tilmeldt sig psykologi på uni, hvis lokalet ikke er tilgængeligt.

Det gælder naturligvis i alle facetter af livet, uanset om du er gammel eller ung, bybo eller fra landet, om du er rig eller fattig.

Man kan sige, at den dag vi alle er 100% kompenseret, findes der ikke længere handicaps.

“Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger er rygsøjlen i forbundet. De repræsenterer medlemmerne lokalt og står for en lang række arrangementer og hyggelige sammenkomster, hvor man som medlem kan komme og få en snak med andre, som er i samme situation som en selv. Lokalafdelingerne udgør kort sagt et netværk for medlemmerne i Dansk Handicap Forbund.”
Susanne Olsen
Landsformand i Dansk Handicap Forbund