I Aarhus/Randers afdelingen består bestyrelsen i øjeblikket af 8 personer: en formand, en kasserer, en sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år i lige år.
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år i ulige år.

De 2 suppleanter er valgt for ét år.

Vi har en meget harmonisk bestyrelse, der arbejder godt sammen.
Vi er gode til at uddelegere opgaver og er dygtige på hvert vores område, så vi supplerer hinanden meget fint.

Der ud over fungerer bestyrelsen også godt sammen socialt.

Generalforsamling

Vi holder generalforsamling én gang årlig i foråret.

Det kan være en enkelt eftermiddag med efterfølgende middag og hygge. Men der bliver også budt på weekend-ophold (I 2019 skal vi afholde generalforsamling på Egmont Højskolen)

Vi vil gerne have en bedre tilknytning til Randers og opfordrer derfor medlemmer fra Randers til at hjælpe med ønsker og ideer.

 

Se den nuværende bestyrelse ->