Nyhedsbrev fra forbundets Social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU) Coronakrisen er over Danmark, og det har selvfølgelig også indvirkning på Dansk Handicap Forbunds arbejde. I første omgang har krisen konsekvenser for en lang række arrangementer i forbundets lokalafdelinger, i regionerne og i specialkredsene, så fremadrettet består opgaven i at arbejde for, at medlemmerne ikke oplever forringelser…

LÆS MERE Nyhedsbrev fra Dansk Handicap Forbund

Af Solveig Hansen, fotos Steen Andreassen Håndsprit og tålmodighed ledte os gennem en ret udramatisk generalforsamling i år, og før vi tog hul på den, nød vi forårssolen – alt sammen i velovervejet afstand til hinanden. Rikke trak sig som varslet fra formandsposten, Helle S. blev valgt til formand og vi andre blev genvalgt på…

LÆS MERE Fredelig generalforsamling