Invitation til at gøre noget aktivt…. er det noget for dig?


Vi vil i Dansk Handicap Forbund Odense gerne foreslå, at vi i 2025 i anledning af DHF’s 100-års JUBILÆUM afholder et tilgængelighedsløb i de 5 største byer (Odense, København, Århus, Aalborg og Esbjerg).

 

Vi vil gerne sætte fokus på tilgængeligheden (eller måske nærmere den manglende) i bybilledet i et år, der, udover at være jubilæumsår for DHF, også er et kommunalvalgsår.
Kommunalvalget er i november 2025, så løbene kunne eksempelvis afholdes i forsommeren 2025, så der op til kommunalvalget kan komme øget opmærksomhed på netop tilgængelighed.

 

Ungdomskredsen i DHF har to gange tidligere afholdt tilgængelighedsløb, første gang i anledning af deres 50-års jubilæum i 2022 og anden gang i 2023, begge gange i København i samarbejde med DHF’s lokalafdeling i København.
Begge gange havde vi en håndfuld politikere med ude på en planlagt rute, hvor de på i forvejen bestemte checkpoints fik nogle opgaver, de skulle løse.

 

Politikerne var i dagens anledning “blevet givet” forskellige handicaps  – f.eks.  kørestolsbrugere, synshandicappede osv. På ruten skulle f.eks. både brosten og kantsten forceres.

Vi håber meget, at I vil være med og forestiller os, at hver lokalafdeling udvælger 1-2 repræsentanter, så der kan blive dannet et udvalg på ca. 10 personer, som kan være primus motor ift. at stå for planlægning og koordinering af arrangementerne de enkelte lokalafdelinger imellem og som samtidig hver især kan stå for kontakt og koordinering med baglandet i egen lokalafdeling.

 

I forhold til det økonomiske kunne det evt. være en mulighed at søge om lokalpuljemidler.

 

Meld gerne tilbage hurtigst muligt om det er noget, I i jeres lokalafdeling har lyst til at være med i, og tøv endelig ikke med at skrive, hvis I har nogle spørgsmål.!

 

Med venlig hilsen
Tilgængelighedsudvalget i DHF Odense v. Zakaria Naser: e-mail: zakke_n@hotmail.com , Dorthe Nybo Madsen: e-mail: dorthe.n.madsen@gmail.com og Bjørn Riber Jensen: e-mail: bjoernrj@gmail.com