Vil du hjælpe andre unge med handicap?

Til at få en bedre start på voksenlivet?

Vil du fortælle om dine erfaringer med overgangen fra børnehandicap – til voksenområdet i Randers Kommune?
Metodecentret i Aarhus ønsker at indsamle dine og andre unges erfaringer – både gode og mindre gode. Erfaringerne skal bruges til at gøre overgangen bedre for de unge, der er på vej mod 18 år.

Kontakt os, eller giv os lov til at kontakte dig hvis:

  • Er du mellem 17-25 år og er, eller har været, tilknyttet børne- eller voksenhandicapområdet i Randers Kommune
  • Bor i Randers Kommune
  • Gerne vil dele dine erfaringer til gavn for andre unge

Metodecentret er ikke en del af Randers Kommune, og dine erfaringer vil være anonymiseret i vores arbejde.
Du kan kontakte Helle Høgh i Metodecenteret, hvis du vil deltage. Eller lade Helle kontakte dig gennem en kontaktperson – senest 15. oktober 2020.

Helle.Hoegh@stab.rm.dk eller telefon/SMS 23411243 (mellem kl. 9 og 16)