Valg

 Solveigs noter fra valgmøde

DH Aarhus holdt valgmøde sidst i september, og efter dejlige sandwich bød formand Mogens Toustrup velkommen til ca. 50 deltagere og et oplagt panel.
Aftenens ordstyrer, Jesper Bech Pedersen, som er politisk redaktør ved Aarhus Stiftstidende, startede med at give ordet til Viggo Jonasen fra Enhedslisten, der kun kunne blive kort tid. Viggo har tidligere tilhørt VS og SF og har et tæt samarbejde med nogle stærke kvinder fra Landsforeningen Autisme, LEV og Hjerneskadeforeningen.
Viggo uddelte et ark, hvoraf det fremgår, at pengene er det helt store problem og redegjorde kort for budgetforligets betydning på handicapområdet, hvor der er en nedgang på 80-90 millioner.
– Jeg er gal, proklamerede Viggo, gal over en strammere visitation. Jeg er parat til at hjælpe med klager.

De øvrige paneldeltagere præsenterede sig ganske kort:

Jakob Søgaard Clausen, DFs spidskandidat (ikke Jette Skive, 40 år yngre)
– Tema: politiske prioriteringer

Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre (Rabih betyder forår), fik hjælp efter flugt
– Er enig i, handicapområdet trænger til større løft

Claus Thomasbjerg, SF, far til autist
– Problemstillingen i budgettet er jo rammen, Claus ønsker samarbejde og løft

Christian Würtz, rådmand, A, har Huntintons Corea i familien, er glad for de kendte ansigter i salen
– En skam med kritik fra dem, der går, og ja, det er ikke rosenrødt, men de 40 millioner mere om året er et løft på institutioner og bosteder

Christian Budde, Venstres leder og borgmesterkandidat, har også et handicappet barn.
– Ja, bedrøveligt, vi ikke kunne gøre det bedre – Viggo, du burde være blevet ved forhandlingsbordet!

 

Og så tager vi fat

– 47 % afgørelser bliver stadfæstet på børneområdet, og ca. en tredjedel på voksenområdet erklærede Jesper og slog dermed tonen an til aftenens første tema, Retssikkerheden for mennesker med handicap.

DHs landsformand Thorkild Olesen, takkede for muligheden for, med aftenens debat at være kommet ”Hjem til Aarhus” – om end blot for et par timer.
– Jeg har to spørgsmål: Det ser ud til, det er svært at prioritere handicapområdet, véd I, hvad det betyder hvert forår for de berørte borgere? Er det en gidseltagning for at skaffe flere penge fra Staten? (klapsalver)

Christian Budde:
– Vi risikerer at vente længe på flere penge fra staten, A ville ikke være med til at hente penge fra beskæftigelsesområdet – uanset aftenens skåltaler

Christian Würtz:
Det er en billig omgang, V valgte at stå udenfor forliget. Flere m. psykiske lidelser og handicap, gennemgår en række områder, der FÅR et løft

 

Peter Bach Nielsen, det repræsenterer Mukelsvindfonden og sidder med i Handicaprådet:
– I bygger helt vildt, der må komme penge i kassen, når nye borgere køber de dyre boliger ved havnen. Jeg er ikke imponeret af de der omgørelsesprocenter – ønsker om måltal?

Christian Würtz:
– Vi må ændre logikken, det er svært at finde retning – og det ville være svært at få enderne til at nå sammen, hvis der ikke var tilflyttere

Jakob Søgaard Clausen:
– De bevillinger burde ligge udenfor kommunernes budgetter

Nina fra ADHD-foreningen:
– Kan vi få et løft på bostedsområdet?, familier og børn lider

Merete. Der er næstformand i Høreforeningen, ønsker at tale beskæftigelse senere, hendes datter kræver særlig kost, det er svært at beregne, og de får ikke den fornødne støtte,
– Skilsmisseprocenterne viser, hvor hårdt, det er, og de ansatte slides op osv osv, kan vi ikke komme bort fra kassetænkning og prøvninger i Ankestyrelsen?

Claus Thomasbjerg giver Merete medhold i hendes indlæg:
– Både søskende og dem, der ikke vokser op i tryghed og trivsel, giver langt større problemer på den lange bane

Naja, der både repræsenterer ordblinde, autismeforeningen og SPOR, (seksuelt misbrugte), oplever MUR mellem magistraterne, savner konsekvensberegninger af tåbelige besparelser og bekymres over den voldsomme skolevægring.
,
Christian Budde:
– Konsekvenserne er voldsomt underbelyst, vi kan nok ikke få nøjagtige tal – Venstre bedyrer, at et stærkt socialområde skal virke i hverdagen, og ja, ville være fint med serviceeftersyn.

Christian Würtz:
– Der er en sammenhæng, alle medarbejdere gør deres bedste, motorisk udfordrede børn og familieområdet er nogle af vores indsatsområder

 

Rabih Azad-Ahmad:
– I starten af forhandlingerne underskrives rammerne, altså finansieringsområdet. Omgørelsesprocenternes afsæt og den strammere visitation må vi få undersøgt.

 

Conni fra Høreforeningen:
– 86 uger skal man vente på høreapparater og nogle måneders venten på at kunne bruge disse apparater – og ved pensionsalder stadig i arbejde, men skal nu søge ved kommunen, på ny forhaling og derefter forsøg på at få et bedre egnet apparat

 

Claus Thomasbjerg:
– Ja, og der er også kun få tolketimer på hospitalet. Flere tolketimer kan give trivsel, tryghed, livskvalitet, bedre hjulpet i jobsituation…

 

Jakob Søgaard Clausen:
– Det er en kamp mod systeet, vi havde besøg af ”en million stemmer” ved vores landsmøde, man bliver kostet rundt! Vi bør lytte til behov, når borgerne søger hjælpemidler

  • BPA ordningen.

Thorkild Olesen:
– Fleksjobledige er 18 %, få dem i beskæftigelse
Aarhusordningen gav mange med handicap værdige liv, nu overvåger man, I får ikke mere produktive borgere ud af, at man skal kæmpe…

Conni. Døveforeningsformand, er fleksjobber og ved, at mange mangler job trods kompetencer

Tolke forsvinder og døve bliver isoleret

 

Birthe Rerup: Polioforeningen og Handicaprådet:
– Det er et ikke—styrbart område, noget rod, hvilke rettigheder synes I, vi med handicap overhovedet må have?

Th Arpe DH-Aarhus og CP Danmark,
– I nævner, der Ikke er penge nok. Jeg bor lige herovre, hvor der er 58 ledige boliger i Marseliscentret, nogle har stået ledige i fire år, det må være dyrt for kommunen – der kan sikkert findes andre eksempler, så hvad med at få de lejeindtægter i kassen?

Christian Würtz vil have det glimrende med at beholde topplacering, er ked af mediedebat på de overvågninger, nyt forlig giver mulighed for op til 12 timers overvågning

 

Christian Budde:
– Beskæftigelse, ja, det er ressourcer, der skal i spil

Mor til udviklingshæmmet:
– Hvad er jeres vision?

 

Rabih Azad-Ahmad:
– Visioner: det er vigtigt med Tilgængelighed, aktiv deltagelse i sport, på arbejdsmarkedet, at man udvikler sig, oplever natur og kultur, indretning, adgang

Jakob Søgaard Clausen:
– DF værner om velfærdssamfundet inkluderende alle trods udfordringer

 

Christian Würtz:
_ Mine visioner er fællesskab, kærlighed, noget godt at stå op til, vil gerne styrke Job-stien ( a la KLAP), videreudvikle fleksuddannelsen efter STU – i en faguddannelse (primært autister)

  • Skole-fritidstilbud for børn med handicap.

Birgitte fra Autismeforeningen,
– 10 millioner på det specialiserede skoleområde, der har lidt af nedskæringer. 45 % har ufrivilligt skolefravær og 18 % skolevægret i over et år (på landsplan).

Oppede klassekvotienten uden at skele til konsekvensen

Thomas Arpe:
Jeg kan ikke komme rundt i kommunens institutioner (i kørestol) og dermed være den far, jeg gerne vil være for min datter

Conni nævner, at døve kan godt komme ind, men ikke følge med, da der ikke bliver tolket.
– Vend den om, hvis vi taler tegnsprog, kan I jo ikke forstå noget

Claus Thomasbjerg:
– Ja, min vision er, at alle får mulighed for at leve et selvvalgt liv, og jeg er ked af det store antal børn i specialklasserne

 

Christian Würtz:
– Børns trivsel er vigtig,
Christian er bl.a. ked af det store fravær – som han blev opmærksom på, når de trækkes i børnefamilieydelserne. PPR er presset, og ja, mange ældreboliger står ledige, så de skal sælges

 

Christian Budde:
– Min vision er: at hverdagen fungerer, kender godt at løbe spidsrod mellem tilbud, der i øvrigt ofte forsvinder. En gennemskuelig hjemmeside?

Rabih Azad-Ahmad:
– Den side findes!
Jeg er blevet klogere i aften, fået øjnene op på tolkebehovet og betydningen. Disse aftener burde vi have undervejs i byrådsmøderne

 

  • Bo og aktivitetstilbud for voksne med kognitive handicap.

Gunvor, med i DH, er mor til teenager-autist, der har skolevægret fem år, der ser tv om unge, der oplever ensomhed grundet corona. Gunvor opfordrer:
– vis hensyn og brug de unges styrker

 

Anne på vegne af udviklingshæmmede:
– 35 millioner til hul på 110 millioner, kan kun betyde nedskæringer. Vores unge er afhængige af pleje, de bliver udadreagerende, selvskadende og andet grimt, når der ikke er hænder nok. Svært ved at få øje på det der menneskeværd. 10 millioner til 35 bosteder, hvor de glor ind i væggen, når de endelig kommer op

Thorkild:
– I har selv klaret at ”sætte gang i den”, kampagne: sammen…

Velvilje uden handling nytter ikke! Vi må holde os selv og hunanden op på det

Jesper Bech Pedersen:
Det føles, som hvis I sætter plaster på bortsprængte ben, hvordan vil I forklare det?

Claus Thomasbjerg:
– Det stopper ikke her. Vi må finde de penge (hvis jeg bliver valgt)

Christian Würtz:
– Vi har brug for de dygtige medarbejdere, ønsker fuld tid på deltidsansatte

Anne:
– Har DU oplevet det som et løft?

Christian Würtz::
– Vi er på vej, bostederne skal være attraktive, oplever kærligheden

Tina, mor til handicappet:
– Christian Würtz:, du lukker varm luft ud – vi oplever, at området ikke bliver anerkendt, du vil græmme dig, hvis du var en uge på et bosted – jeg kan ikke forstå, du kan se dig selv i øjnene…

Birgit har i mange år arbejdet med tunge fysisk handicappede, dengang normeringen var én til én og blev uddannet neuropsykolog for at kunne gennemskue deres stærke sider

Christian Budde:
– Det er nemt at påpege det svære, men det er svært at finde løsningerne

Jakob Søgaard Clausen:
– DF erkender, at der også er udfordringer på ældreområdet

 

Christian Würtz:
– Der er et stort efterslæb, alting var bedre før socialreformen…

 

  • Tilgængelighed.

Ulla Tours on Wheels, Den der Tilgængelighedshovedstad, hvordan og hvorfor ikke?

Conni:
– Tilgængelighed handler også om døve og fx røgalarmers forlængelse, så jeg kan blive advaret
– hvor mange herinde har alarm?

… teleslynger fungerer ikke, hvad sker der? (intet, når vi påtaler det)

– Vi skal fx selv betale vibrationsvækkeur, vores børn skal altså ikke tolke, de skal ikke arbejde for os!

 

Mikkel:
– Lad hver enkelt instans løse opgaver, der hører til de enkelte sektorer og ikke blot en fælles pulje

Rabih Azad-Ahmad:

– Psykisk og fysisk og ja, vi skal gå forrest som kommunal instans. Vi  har forståelse for de frustrerede udbrud

 

Claus Thomasbjerg:

– Jeg forstår også frustrationerne og har stærk bekymring for området, der skal radikal ændring til, vil kæmpe for flere ressourcer og større tilgængelighed

Alle skal inddrages og høres ift handleplan, og nej Ulla, Aarhus er ikke tilgængelig nok

 

Jakob Søgaard Clausen:
– Tilgængelighed ud over det fysiske er noget, vi skal øve os på, kom gerne med enkeltsager a la røgalarmer, for tryghed er vigtig, en lille indsats kan gøre stor forskel

Christian Würtz::
– Lad os fortsætte og udbygge bekendtskaberne. Og til Mikkel:
– Jo, sektoransvar kan blive søjletænkning, mens sammenhæng og samarbejde er vigtigt, i dygtigt samarbejde kan det lykkes

 

Thomas, Conny og paneldeltagerne