Til orientering så har tilgængelighedsrådet i Aarhus nu fået deres egen hjemmeside, hvor I kan læse om hvad rådet laver, deres igangværende projekter, dagsordener og referater fra møderne og ikke mindst årsrapporten fra 2022.

I kan finde hjemmesiden på kommunens hjemmeside,” google ” tilgængelighedsrådets Aarhus kommune eller benytte vedlagte link.

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/specifikke-maalgrupper/tilgaengelighedsraadet/aarhus-kommunes-tilgaengelighedsraad/