Retssikkerhed for personer med handicap

Af Ib Christensen

DHF’s lokalafdeling i Horsens stod den 8. februar for et veltilrettelagt og velbesøgt arrangement på Lindehøj Centret i Horsens.

Emnet var ellers ikke ligefrem en kioskbasker: ”Retssikkerhed på det sociale område”. Men det var lykkedes at få to chefer fra henholdsvis Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen til at stille op med oplæg.

Elisabeth Marian Thomassen og Henrik Horster leverede nogle meget udførlige oplæg med fokus på, hvordan man angiveligt arbejder grundigt og seriøst som vagthund i forhold til kommunerne, der jo på handicapområdet er den centrale beslutningstager.

Udgangspunktet var, at der i høj grad er plads til forbedringer i kommunernes sagsbehandling. Siden 2014 har en ”Task force” med repræsentanter fra de to styrelser derfor gennemført udviklingsforløb med i alt 28 kommuner.

Halvdelen af disse kommuner har selv ansøgt om at deltage i forløbene, og den anden halvdel er udvalgt blandt de kommuner, der ifølge ”Danmarkskortet” klarer sig dårligst, d.v.s. får flest sager omgjort i Ankestyrelsen.

Det kan i parentes bemærkes, at både i Aarhus og Randers kommuner var omgørelsesprocenten i 2020 på 35 %, hvilket forekommer højt, men ikke afviger meget fra landsgennemsnittet.

Hverken aftenens sidste oplægsholder, DHF’s Landsforbunds faglige og politiske chef, Jeppe Kerckhoffs, eller de mange mødedeltagere, der bidrog med spørgsmål og beskrivelser af egne erfaringer, faldt dog på halen over effekten af den statslige Task force’s vagthundeindsats over for kommunerne.

Ankestyrelsen blev fra mange sider kritiseret for selv at sjuske med sagsbehandlingen i form af dårlige (uforståelige) formuleringer af beslutningerne, langsommelig sagsbehandling og en alt for ”rendyrket juridisk” tilgang til sagerne.

Og trods den statslige indsats er der stadig alt for store forskelle mellem kommunernes afgørelser, skred i kommunernes praksis på området og for lidt fokus på borgernes perspektiv på sagsbehandlingen.

Jeppe konkluderede, at retssikkerhed for den enkelte borger forudsætter, at der sker en korrekt kompensation for den enkelte baseret på en individuel vurdering og med et forebyggende sigte.

Blandt forslag til forbedringer nævnte Jeppe, at der skal være konsekvenser af kommunale lovbrud, at et kompetenceløft hos sagsbehandlerne er nødvendigt, og at der bør gennemføres strukturændringer, herunder ændrede finansieringsmodeller.

For undertegnede står det dog noget uklart hvilke strukturændringer, der tænkes på, når man hverken har fidus til kommunernes eller Ankestyrelsens sagsbehandling. Måske forholder det sig sådan, at den nuværende ordning er den dårligst tænkelige – bortset fra alle andre modeller, man kunne forestille sig.


Billeder fra arrangementet


Link til materialerne fra arrangementet:

https://www.dropbox.com/scl/fo/mxoqa3rga94hhf60314ec/h?dl=0&rlkey=7pczl7vmdgko14ry39os8djew

Links:

VUM:
https://sbst.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/ny-voksenudredningsmetoden/redskaber-og-materiale/e-laering-vum2


Borgeren i centrum:
https://sbst.dk/projekter-og-initiativer/handicap/borgeren-i-centrum


Omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering:
https://sbst.dk/handicap/recovery-orienteret-rehabilitering