Til Handicaprådet i Aarhus Kommune vedr. BPA

Som aftalt sender jeg her observationer omkring opfølgning og frakendelser af BPA ordninger i Aarhus Kommune.

Jeg har netop afsluttet Teams online møde med repræsentanter fra Specialhospitalet (tidligere PTU), Muskelsvindfonden og kollegaer i Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam.
Alle møder medlemmer, der trækkes igennem langvarige opfølgninger over mange måneder, hvor nogen ikke ved om det ender med frakendelser.
Nogen oplever, at få at vide at deres BPA-ordning ophører uden egentlig afklaring i forhold til behov og personkreds.

Jeg har også været i kontakt med en rådgiver fra Scleroseforeningen, der i øjeblikket har sager med 4 medlemmer fra Aarhus Kommune, der oplever samme problematikker, hun skriver selv til dig.

Konkret henviser Muskelsvindfonden til deres kampagne ’Kommuneangst’ link følger her:
https://muskelsvindfonden.dk/kommuneangst/

Der er stadig ikke afsluttet opfølgninger i disse sager.

I Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam har vi konkret 5 sager

1 sag hvor frakendelse er blåstemplet i Ankestyrelsen, den sag forfølger vi.
1 sag hvor der i maj 23 er truffet afgørelse om frakendelse. Medlemmet har givet samtykke til at citere  følgende fra begrundelsen, i øvrigt en ordning der blev bevilliget i 1990’erne.

Fra afgørelse
’ Rådgivning og Visitation Voksne er opmærksomme på at der dengang du fik bevilliget en BPA-ordning var et andet syn på BPA-ordningen samt færre principafgørelser og retningslinjer.

Rådgivning og Visitation Voksne orienterer dog om, at det ikke ændrer på vores vurdering af din nuværende situation og at der dermed ikke vurderes at være noget helt særlig i dit behov for personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse der gør at du kunne vurderes i personkredsen for en BPA-ordning.’

Videre  citat

’Særlig begrundelse

Rådgivning og Visitation Voksne har vurderet på baggrund af seneste opfølgningsmøde d. 26.10.22 vurderet, at du ikke opfylder kriterierne for en BPA-ordning, og der er taget stilling til, om dit behov for  personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse kan dækkes på anden vis.

Det vurderes nu, at du har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der gør du har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.
Det vurderes dog, at dit behov for personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse ikke er så omfattende, at du har behov for den helt særlige ordning som en BPA-ordning er.

Det vurderes dermed, at hjælp gennem ….’ (videre citat er ikke medtaget, da personen ville kunne genkendes)

1 sag der rumler, der er mundtlig varslet frakendelse, ingen personkreds afklaring, afventer afgørelse

2 sager, hvor der har været møde i starten af året. Begge medlemmer afventer afklaring af om kommunen kan finde andre på at afhjælpe et mangeårigt hjælpebehov på. Ifølge kommunen til borgerens bedste.
Begge er 24 timers ordninger, der er bevilliget i starten af 1990’erne.

Det ene medlem har mundtlig fået besked på, at kommunen er i tvivl om, om vedkommende stadig tilhører personkredsen for BPA.

Venlig hilsen
Lene Kjær
Socialrådgiver
Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
E-mail: Lk@danskhandicapforbund.dk
Postadresse: Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf: 3929 3555

Vigtig information til brugere af rådgivningen!
– Du skal selv følge op på, hvis der er nyt i din sag
– Vi vil meget gerne have en tilbagemelding, hvis der er nyt i din sag
– Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om noget