Information fra DH – juli 2021

 

(Teksten er taget fra mail fra DH Aarhus, men revideret lidt, så den bliver mere egnet til hjemmesiden).

Hermed invitation til at deltage i en DH-workshop i forhold til kommunevalget.

I forhold til kommentar til den kommende budgetlægning, så vil DH i juli måned få set diverse input igennem og prøve at få lavet en dækkende udtalelse fra DH Aarhus, som medlemsorganisationerne selvfølgelig vil blive orienteret om, ligesom de også vil modtage diverse aktuel orientering, som tilfalder DH Aarhus.

DH’s kartotek over tilknyttede foreninger / organisationer i DH Aarhus trænger gevaldigt til at blive revideret og opdateret og DH håber på medlemsorganisationernes hjælp hertil. I juli / august måned bliver medlemsorganisationerne kontaktet herom.

Der har heldigvis meldt sig personer til Tilgængelighedsudvalget, men DH kan sagtens bruge mange flere, da det er DH’s ønske at få tilknyttet personer til alle større, nye anlægsarbejder / byggerier som Aarhus kommune står for. Det vil være en stor hjælp for DH, hvis mange medlemmer melder sig til arbejdet og vil hjælpe med at finde personer til udvalget.

Til sidst: Sæt et stort X i kalenderen mandag, den 27. september hvor DH Aarhus holder valgmøde med deltagelse af byrådets partier og vores landsformand Thorkild. Mødet kommer til at foregå i Marselisborg centeret med start omkring 18- tiden. Nærmere invitation og information sidst august måned.

Mange hilsner og rigtig god sommer
Mogens Toustrup Fra DH Aarhus