Vi har i Dansk Handicap Forbund fået en henvendelse fra Aarhus Kommune om, hvorvidt vi kan komme med input til dem i.f.m. indkøb af genbrugshjælpemidler.

Se nedenstående tekst fra kommunen, som er skrevet med rødt.

Vi i DHF lægger det på hjemmesiden, så de, der er interesserede i at medvirke i undersøgelsen, får mulighed herfor.

Hvis du/I er interesserede i at medvirke, så send en mail til Helle Szydlowski på hsz@mail.dk eller en SMS på 3062-2807 senest fredag den 26. maj 2023.

Så vil jeg koordinere svarene og vende tilbage til Inger Oddershede med et svar.

Med venlig hilsen
Helle Szydlowski
Formand for Dansk Handicap Forbund, Aarhus-Randers

 

Nedenstående er en kort forklaring på processen ved indkøb af hjælpemidler.

 

Hvorfor skal kommunen i udbud på hjælpemidler?

Udbud af genbrugshjælpemidler er omfattet af Servicelovens § 112 og gennemføres med henblik på at indgå en såkaldt ”forpligtende rammeaftale”, der sikrer bedste kvalitet til billigste pris.

Ved tilslutning til aftalen forpligter kommunen sig til at anvende rammeaftalen.

Et udbud skal gennemføres, hvis værdien på indkøbet overstiger 1.600.000 kr. over kontraktperioden, som oftest en 4-årig periode.

Kort om den kommende aftale om indkøb af genbrugshjælpemidler

Udbudsmaterialet for den kommende aftale på genbrugshjælpemidler bliver udarbejdet sammen med en kommunal projektgruppe bestående af både indkøbere og fagpersoner samt en arbejdsgruppe med fagpersoner (ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og depotmedarbejdere).

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. februar 2024.

Aftalen vil omfatte:

Delaftale 1 Stationære mobilløftere

Delaftale 2 Mobile personløftere

Delaftale 3: Løftesejl til både stationære- og mobile personløftere

Delaftale 4: Arbejdsstole og ståstøtte stole

Hver delaftale repræsenterer et hovedprodukt samt en rækker biprodukter i form af tilbehør og reservedele.

Tilbudsgiveren på hver delaftale tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Vi har valgt, at kvalitet skal vægte 70% og pris 30 %, der vil i forbindelse med tildelingen af hver delaftale foregå en kvalitetsafprøvning.

Målgruppen for disse genbrugshjælpemidler, vil primært være borgere i MSO, som enten modtager hjælp til personlig pleje, eller som ved at få bevilliget hjælpemidlet kan blive selvhjulpen.

Det forventes, at ca. 80 % af målgruppen vil kunne benytte disse hjælpemidler, de resterende vil have brug for mere personligt tilpassede produkter, som ikke er omfattet af denne aftale. 

Samarbejde med Handicaporganisationerne

Aarhus Kommune er i forbindelse med indgåelse af disse leverandøraftaler forpligtede til at inddrage repræsentanter for brugeren i udarbejdelse af kravsspecifikationerne jf. Servicelovens §112 stk. 2

 

Vi har et stort ønske om at få kontakt til relevante brugerorganisationerne tidligt i processen, så vi kan opstarte dialogen og høre om erfaringer og ønsker til produkter.

Vi søger derfor repræsentanter, som har erfaring med brug af lifte, sejl eller arbejdsstole, som kan deltage.

 

Deltageren skal kunne deltage ved ét møde, hvor denne har mulighed for at fortælle om egne (og på vegne af sin organisation) erfaringer med de nævnte kategorier i brug.

Formen for denne dialog kan være enten et telefoninterview eller onlinemøde.

 

Inputs og erfaringer bliver lyttet til og sammenholdt med øvrige interessenter, hvorfor den enkelte brugers interesse og tilbagemelding i sidste ende kan opleves som uindfriet.

Der gives ikke en specifik tilbagemelding vedr. resultatet af udbudsprocessen til deltagerne. 

Så mit ønske er derfor at høre, om en/flere repræsentant(er) for Dansk Handicapforbund har mulighed for at deltage i sådan en dialog.

 

På forhånd tak for hjælpen
Med venlig hilsen
Inger Oddershede
Udbudskonsulent og fysioterapeut