I Job Med Handicap - Aarhus Kommune

Et projekt for ledige med funktionsnedsættelse.
(læs hele invitationen fra Aarhus Kommune her)

I job med handicap – et projekt for dig med en funktionsnedsættelse

Møder du uvidenhed på arbejdsmarkedet omkring det at have et handicap? Oplever du forskellige
barrierer i forhold til at komme i betragtning til ledige jobs og at blive inkluderet på
arbejdsmarkedet? Har du behov for hjælpemidler for at kunne udføre et job?

Så har Jobcenter Aarhus et projekt, der kan hjælpe dig med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvem kan deltage?

Projektet henvender sig til dig, hvis du:

  • har en funktionsnedsættelse, som har betydning for job- og uddannelsesmuligheder
  • får dagpenge, ledighedsydelse eller er jobparat på kontanthjælp
  • ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet

Du har fx netop afsluttet en uddannelse eller er mellem to jobs og oplever, at det er svært at
komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi støtter dig gennem et målrettet jobforløb, hvor vi har fokus på dine ressourcer og jobmål. Med
det som udgangspunkt laver vi en virksomhedsrettet indsats, hvor vi hjælper dig med at etablere
kontakt til virksomheder og iværksætte en praktik,

løntilskud eller ordinært arbejde.

I projektet samarbejder du med en virksomhedskonsulent. Virksomhedskonsulenten kan hjælpe dig med
at:

  • lave et CV
  • lægge en plan for jobsøgning
  • tage kontakt til virksomheder
  • deltage i jobsamtaler på virksomheder sammen med dig
  • rådgive virksomheder om handicapkompenserende ordninger
  • søge kompenserende støtteordninger, så du kan varetage jobbet
  • følge op efter din ansættelse

Virksomhedskonsulenten følger dig gennem hele forløbet – også efter du er blevet ansat på en virksomhed.

Vil du høre mere…

Er du meget velkommen til at kontakte vores virksomhedskonsulenter:

Line Davidsen Ibsen 
Mail: ild@aarhus.dk
Telefon: 41 87 43 96

Linea Mølholm
Mail: moelin@aarhus.dk
Telefon: 41 85 96 55

Jonas Hjorth
Mail: johp@aarhus.dk
Telefon: 41 85 96 16

Vinca Nielsen
Mail: vniel@aarhus.dk
Telefon: 41 87 21 35