Workshop for mennesker med handicap:
Fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap

Har du har et handicap, og har du været i berøring med et jobcenter eller en A-kasse indenfor de seneste 5 år? Så har vi brug for dig!

Beskæftigelsesindsatsen står over for store forandringer. Regeringen har udmeldt, at jobcentrene skal lukkesog at rollefordelingen på tværs af kommuner, A-kasser og andre aktører skal gentænkes. I den forbindelse har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som i juni 2024 skal komme med anbefalinger om hvordan fremtidens beskæftigelsessystem, skal se ud.  

Vi vil i den forandringsproces sammen med SUMH, DHF i dette  efterår stille skarptb på mennesker med handicaps erfaringer, ønsker og behov til fremtidens beskæftigelsesindsats.

Læs resten af invitationen her