Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen i afdelingen som blev afholdt på Restaurant Anker på Aarhus havn, forløb – som sædvanligt fristes jeg til at sige – meget fredeligt.

Formanden redegjorde for aktiviteter siden sidste generalforsamling og kassereren kunne igen i år fremlægge lutter sorte tal på bundlinjen

Den siddende bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater,

Tak til dirigent John Sørensen, Restaurant Anker for udsøgt mad og drikke. Specielt tak til Malte for go service,  smil på læben og overskud.