Af Solveig Hansen, fotos Steen Andreassen

Håndsprit og tålmodighed ledte os gennem en ret udramatisk generalforsamling i år, og før vi tog hul på den, nød vi forårssolen – alt sammen i velovervejet afstand til hinanden.
Rikke trak sig som varslet fra formandsposten, Helle S. blev valgt til formand og vi andre blev genvalgt på de øvrige, ledige pladser.
Og – så blev vi SÅ godt beværtet!