DH Aarhus – forretningsudvalgets årsmøde den 8. juni 2021

Hent referatet som .PDF dokument her

 1. FU formanden byder velkommen til årsmødet 2021.
 2. Referent:  Gunvor Trinderup Schaldemose, FU Aarhus

Stemmetællere: Grundet onlineformen, foreslår Rasmus at han tæller. Han håber, at forsamlingen har tillid til, at han kan tælle stemmerne. Dette godkendes af forsamlingen.

 1. Dirigent: Rasmus Bach Andreasen, DH. Sidder i sekretariatet i DH og dækker midt Jylland. Årsmødet er varslet korrekt
 2. Årsberetning: Godkendt.

FU Formanden aflægger en kort beretning, da DH har været ramt af Covid-19 og derfor også har lav aktivitet. Høringer har været lagt ud til de forskellige foreninger – der hvor de har været relevant. Der kan være mange udfordringer for handikappede mht. en bilfri bymidte i Aarhus. Fysiske møder har ikke været muligt – derfor er alle i FU er på valg.

DH skal være mere aktiv fremover, indenfor alle grupper. Vi skal handle og støtte den kommende FU formand.

Tillæg til beretningen fra salen:

 • 2019 var et meget aktivt år for FU.
 • Det vil være godt med DH tilgængelighedsudvalg.
 • Tilgængelighedsrådet er etableret:
 • Mogens Toustrup, Jørgen Bak, Dorthe Laustsen sidder i rådet.
 • Der kommer en mail før/efter sommerferien om, at der mangler frivillige til at indgå i samarbejde med tilgængelighedsrådet. Der vil blive etableret et kursus for dem der melder sig – så de er klædt på til at kunne byde ind med deltagelse.
 • Der opfordres til, at Tilgængelighedsrådet er opmærksomt på psykisk tilgængelighed. Det nye skolebyggeri i Nye tager fx ikke hensyn til elever med kognitive handicap. Skolen vil i fremtiden også skulle bruges som forsamlingshus. Nedprioriteringen af neuro-venlige byggerier, kan ekskludere mennesker med kognitive handicap.
 • Året med covid-19 har været meget specielt, præget af digital og elektronisk kommunikation. Dette har haft negative konsekvenser for mennesker som har vanskeligheder ved eller ikke kan bruge digitale platforme. Vinklen ønskes tilføjet til handlingsplanen for 2021.
 • Det er meningen, at Frivillige fra foreningerne skal deltage i ad-hoc møder ift. tilgængelighedsrådet. Dette skal skabe følgegrupper på forskellige byggeprojekter i Aarhus.
 • Det nævnes en oplevelse af, at DH ikke rigtigt har været med ind over etableringen af Tilgængelighedsrådet. Dette afvises, da etableringen længe har været diskuteret og, at DH har støttet op og været med hele vejen. Andre oplever allerede, at have meldt sig på Frivillig-listen men at en opfølgning har manglet. Med den ny udmelding i mailbakken, håber DH at behovet for aktiv deltagelse, bliver klart for foreningerne, en gang for alle.
 1. Regnskab for 2019 0g 2020: Godkendt.
 2. Handlingsplan for 2021/22: Godkendt.
 • Forretningsudvalget foreslår, at det kommende Forretningsudvalg arbejder med følgende det kommende år:
 • Arrangerer et valgmøde før byrådsvalget 16. november 2021.
 • Temamøde med opfølgning på temamødet den 21. november 2019 om projekt job og handicap i Aarhus kommune.
 • Ser på problemstillingerne vedr. retssikkerhed for gruppen af mennesker med handicap.
 • Ser på problemstillinger i forhold til børn med handicap og skoletilbud.
 • DH arbejder for, at henvendelser til kommunen også kan ske ved fysisk henvendelse.
 • DH arbejder for stor synlighed ved byrådsvalget, 2021
 • DH arbejder med at støtte Tilgængelighedsrådet aktivt.

 

Det nye FU vil lave en årsplan på førstkommende FU-møde.

 1. DH søger ikke §18 midler: Godkendt af forsamlingen.
 2. Valg af ForretningsUdvalget: Godkendt – Tillykke til de valgte.

FU Formand, 2 år:

Mogens Toustrup (LEV, Aarhus).
Der indkaldes til møde den 16. juni 2021.kl 15 over Zoom.

FU Repræsentanter, 2 år:

Peter Bach Nielsen ( Muskelsvindfonden, Aarhus).
Gunvor Trinderup Schaldemose ( Landsforeningen Autisme, Kreds Ø).

FU  Repræsentanter, 1 år:

Flemming Thisted (Høreforeningen, Aarhus).
Finn Amby (Dansk Blindesamfund).

FU Suppleanter:

 • suppleant Thomas Arpe (Spastikerforeningen – CP).
 • suppleant Jørgen Bak ( Dansk Blindeforbund, Østjylland).
 1. Evt.

Høreforeningen har bedt Flemming Thisted om at stille op til ældrerådet. Det har han sagt ja til.