Europabevægelsen har bedt Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling, om at medvirke i et arrangement om EU’s Handicapstrategi for de kommende 10 år samt om menneskerettigheder.

 

Mere information i nedenstående link

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=da

Sif Holst, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, kommer og holder oplæg om emnerne.

Arrangementet finder sted onsdag den 22. marts 2023 på Godsbanen, Skovgårdsgade 3, 8000 Aarhus C i lokalet Remisen.

 

Europabevægelsen har bedt Dansk Handicap Forbund om at hjælpe med at distribuere materialet til de andre organisationer under Danske Handicaporganisationer. Det har DH tilbudt at hjælpe med.

Der bliver et let traktement.

Tidspunkt og sted for tilmelding oplyses senere og vil blive lagt på hjemmesiden så snart, vi har de nødvendige oplysninger.

Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdelings hjemmeside er:
DHF Aarhus/Randers – Dansk Handicap Forbund – Aarhus/Randers (dhf-aarhus.dk)

Med venlig hilsen

Helle Szydlowski

Formand for Aarhus/Randers Afdeling