DRONNINGEN SAGDE DET – MEN VIL POLITIKERNE GØRE DET?

Blandt personlige anekdoter fra året i kongefamilien kom der en eksplicit opfordring fra dronningen til i højere grad at møde mennesker med handicap med forståelse og respekt. Personligt oplever jeg ikke stor mangel på respekt og forståelse fra størstedelen af mine medmennesker, men derimod fra det system og den politiske virkelighed, som definerer rammerne for mennesker med handicap. Det er blevet en kamp at få hjælp, selv om vores socialminister siger, at det skal være det modsatte.

Jeg ville aldrig forvente en lignende gestus i en statsministers nytårstale. Alligevel tillod jeg mig denne gang forud for talen at være optimistisk, og til min overraskelse blev det pressede socialområde faktisk nævnt. Statsministeren talte om de nuværende frikommuneforsøg og muligheden for at fjerne regulering og lovgivning på særligt ældreområdet.

Statsministerens visionære og uforbeholdne tillidserklæring til kommunernes selvstyre fik sikkert smilene frem hos nogle, men ikke hos mig.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg bifalder grundtanken om at nedbringe stram styring, regler og bureaukrati. Ingen ønsker den slags uden grund, og systemet er for komplekst, som det er nu. Men på handicapområdet vil det være værre med et vildt kommunevesten.

Det frygter jeg, fordi vi i handicapbevægelsen i disse år oplever en markant mangel på retssikkerhed i kommunerne, hvor kommunale krumspring kun i sjældne tilfælde kommer os borgere til gode.

Mere frihed og magt til de enkelte kommuner kan desværre bruges forkert.

Sag på sag vidner om, at kommuner tolker lovgivning og begrebet serviceniveau vidt forskelligt, men værst af alt tvinger økonomiske hensyn dem til konstant at prøve grænser af. I de værste tilfælde oplever vi, at der er fejl i over 80 pct. af de sager, som ender i Ankestyrelsen.

Konsekvensen er, at flere og flere på ingen måde oplever den tillid eller respekt, som også efterlyses på ældreområdet. Mere frihed til kommunerne kan sagtens vise sig at være det rigtige på ældreområdet, men for handicapområdet går tillid og retssikkerhed hånd i hånd. Så længe jeg oplever, at det sejler med at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, advarer jeg kraftigt imod at overføre regeringens tanker om mindre regelstyring til handicapområdet.

Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden