Dansk Handicapdag i Herning

Dansk Handicapdag i Herning blev en hyggelig dag for de fremmødte, selv om fremmødet kunne have været større. Herning Afdeling havde sørget for flotte rammer for dagen. Der var relevante indlæg,  og der var stillet buffet an med virkelig dejlig mad.
Tak til Herning Afdeling for det store arbejde.

Nu skriver jeg jo for Aarhus/Randers folkene, og her var 5 medlemmer mødt op bistået af 3 hjælpere. Man sidder ofte ved sin afdeling i begyndelsen af mødet, men senere er man god til at blande sig med andre. Jeg har selv erfaret, er det er en store glæde at møde folk igen, som man tidligere har mødt på kongres og i andre sammenhænge.

Landsformand Susanne Olsen havde lavet et flot indlæg til dagen, som kørte på temaet ”Et liv med lige muligheder”. Jeg har fået et link til indlægget, som kan læses på hjemmesiden. Det synes jeg I skal gøre, for det sætter mange tanker i gang.

Byrådsmedlem gennem 16 år fra Venstre Joan Hansen fra Herning kom også til stede og holdt et indlæg. Det er også – ganske kort – opsummeret i hendes indlæg som et link på hjemmesiden. Det tema, hun kørte på var: ”Vi er her også, lad os gøre ting fælles. Lad os bygge broer, træde stier og grave tunneller”.

Andre problemstillinger kom op på mødet i plenumdebat:

  • Ting drejer sig ikke altid om penge. Bedre tilrettelæggelse af arbejde i hjemmeplejen kan gøre en kæmpe forskel.
  • Små ændringer, som bybusser har fået ramper, der kan køres ud og ind, gør en stor forskel for den enkelte.
  • Bedre uddannelse af personale. Nogle følte, de blev talt ned til p.g.a. talevanskeligheder og blev opfattet som ”dumme”.
  • Folk skal behandles med værdighed og respekt. Tal til den person, der har et handicap, og ikke til hjælperen.
  • P.t. er der mangel på arbejdskraft indenfor den sociale sektor og plejesektoren. Det giver at ”gab”  mellem det, der er nødvendigt og de ressourcer, der er til rådighed.

Du kan læse Susanne Olsens indlæg her ->

Du kan læse Joan Hansens indlæg her ->