Tanken med budgetmessen er at skabe en ramme for dialogen om, hvordan vi bruger de fælles ressourcer i Aarhus.

Vi glæder os til, at få en dialog med dig om hvordan pengene skal bruges i Aarhus Kommune.
Vi vil også gerne fortælle dig om, hvordan dine penge bliver brugt i Aarhus kommune.
Hvor mange penge bruger vi på børnepasning, ældrepleje, fritidstilbud og alt det andet. Er det nok, er der prioriteret rigtigt – og hvad mener byrådets partier?

Dette og meget mere kan du blive meget klogere på, på Budgetmessen.

Gå rundt til de politiske partiers stande, hvor du har mulighed for, at få din byrådspolitiker på tomandshånd, og gå i dialog med dem om deres prioriteringer.

Du kan også besøge en af afdelingernes stande, hvor du kan høre om hvad pengene helt konkret bruges til, eller få noget at vide om hvor pengene kommer fra.

Med andre ord – få et kig ned i din kommunekasse – og vær med til at give dit input til årets budgetlægning i Aarhus Kommune.

TID OG STED:

Rådhushallen d. 9. september kl. 17.00 – 19.30

PROGRAM:

17:00 Borgmester Jacob Bundsgaard åbner messen
17:00 – 20.00 Partiernes og magistratsafdelingernes messestande er åbne
17:00 – 20.00 Du kan stemme om hvilke udgiftsområder, du ønsker prioriteret og om kommuneskatten ønskes ændret.
18:00 – 18:15 Kommunens overordnede økonomi. Fra scenen giver Økonomidirektør Peter Pedersen en overordnet beskrivelse af indretningen, størrelsen og fordelingen af kommunen økonomi på såvel indtægts som udgiftssiden.
18:30 – 19:30 På scenen afholder Jyllands Posten en paneldebat med repræsentanter fra byrådets partier.

OM PARTIERNE

I byrådet er der 8 partier og et byrådsmedlem uden for partierne.
Det er: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, og Almaz Mengesha.

OM KOMMUNENS AFDELINGER

BØRN OG UNGE

Børn og Unge har ansvaret for dagtilbud, folkeskoler og fritids- og ungdomstilbud (også kaldet FU eller

UngiAarhus). Hertil kommer sundhedsplejen, tandplejen samt PPR, specialinstitutioner og specialskoler.

I Børn og Unge er der i alt ca. 14.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 5,5 mia. kr.

KULTUR OG BORGERSERVICE

Kultur og Borgerservice, har ansvaret for en lang række opgaver og tilskud inden for bl.a. idræt, kultur, events, musik, borgerservice og biblioteker.

SUNDHED OG OMSORG

I Sundhed og Omsorg finder man følgende tilbud: Plejehjem, lokalcentre, ældreboliger, hjemme- og sygepleje, træningsindsatsen, demensområdet,
akut og rehabilitering bl.a. med korttidspladser og kommunens sundhedsfremmende og forebyggende initiativer.

TEKNIK OG MILJØ

Teknik og Miljø arbejder blandt andet med byudvikling, mobilitet, natur og miljø, kollektiv trafik samt anlæg og drift af veje.
Vores mission er at skabe bæredygtige og attraktive rammer for livet i Aarhus.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Det er Sociale forhold og beskæftigelses opgave at hjælpe flest mulige i uddannelse og job og bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.
Samtidig understøtter Sociale forhold og beskæftigelse børn og voksne, der har sociale udfordringer på grund af handicap, familieproblemer, psykisk sygdom,
misbrugsproblemer eller hjemløshed. Dermed hjælper vi borgerne til at mestre deres eget liv.

BORGMESTERENS AFDELING

Borgmesterens Afdeling varetager den tværgående koordination mellem byrådet og afdelingerne. Og løser tværgående opgaver som eksempelvis it-drift,
indkøb og udbud, håndtering løn og personale, mm. samt tværgående indsatser som eksempelvis kommunens erhvervs-, innovations-, integrations- og medborgerskabsindsatser.