I job med handicap – en indsats for dig med en funktionsnedsættelse

Møder du uvidenhed på arbejdsmarkedet omkring det at have et handicap?
Oplever du forskellige barrierer i forhold til at komme i betragtning til ledige jobs og at blive inkluderet på arbejdsmarkedet?

Har du behov for hjælpemidler for at kunne udføre et job?

Læs meget mere om Aarhus Kommunes tiltag i pjecen her!