Jeg er født i 1968
Jeg har leddegigt (siden 1973)
Jeg er uddannet multimedie designer & arbejder i egen virksomhed
Jeg er far til Vitus (født i 2010)

Jeg har siddet i DHF Aarhus / Randers bestyrelse siden 2014

Mine interesser indenfor bestyrelsesarbejdet er primært blad og website. Tilgængelighed, lige muligheder og omtanke er værdiord for mig.

Jeg spiller Pokemon Go (LVL50 – Valor)

KONTAKT INFO

Social Media