Som I kan se andetsteds på hjemmesiden, er vores kasserer Lars Jacobsen død. Det var ham, der skulle modtage legatansøgningerne senest den 1. november 2022.

Vi har fået fat i de fysiske mapper, som Lars lå inde med, og der var der ingen legatansøgninger i. Altså har han fået dem pr. mail, og vi har ingen mulighed for at komme ind i hans mail, som han måske kun selv kendte koderne til. Hans hjælpere har ikke koderne.

Vi må derfor bede jer om at sende en legatansøgning igen.

Der udbetales 10 portioner af 1600 kr. og ansøgningsfristen må vi udskyde et godt stykke tid, så alle har mulighed for at søge – også dem, der ikke ser hjemmesiderne, men kun orienterer sig om foreningens virke gennem bladet. Og næste blad udkommer først i uge 6 (6.-12. februar 2023). Vi sætter derfor ansøgningsfristen til søndag den 26. februar 2023.

For at undgå at komme i samme situation, hvor kun en person kender ansøgerfeltet, vil vi gerne bede jer om at sende ansøgningerne til 2 e-mailadresser:

Marie-Louise Hahn, hahnviby@gmail.com
Helle Szydlowski, hsz@mail.dk

Vi beklager meget, men der er jo tale om en force majeure situation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling