7. august 2020 var vi IKKE 13 til bords, men 13 havde trodset coronaen og var samlet ved DEMOKRATIPLÆNEN ved Sager der Samler i Aarhus.

Af Solveig Hansen, fotos Ole Bramsen

SAGEN og formålet er at få bedre tilgængelighed for kørestolsbrugere i Danmark med nuværende udgangspunkt i Aarhus. Dette sker ved at vejlede, rådgive og inddrage almene borgere, politikere og andre interessenter i, hvad god, fysisk tilgængelighed vil sige – blandt andet gennem konkrete ture i kørestol rundt i Aarhus eller andre steder i landet.

Idemageren og ildsjælen bag, Ulla Søberg Jakobsen havde sammen med andre, gode kræfter forberedt vedtægter og samlet kandidater til bestyrelsesposterne. Alt blev enstemmigt vedtaget med applaus. Der er dog en suppleantpost vakant, så kontakt Ulla på ullaj@stofanet.dk eller 25 36 65 07, hvis du vil vide mere og måske være med.
Medlemmer betaler ikke kontingent, men nu er der en formel og demokratisk forening til at varetage den daglige drift, søge midler og videreføre de initiativer, der allerede har fundet sted gennem et par år og er dokumenteret i en rapport, Ulla personligt har overrakt til samtlige medlemmer af Aarhus byråd før sommerferien.

Rapporten finder du her: http://sagerdersamler.dk/nyt-inspirationskatalog-fra-tours-on-wheels/
66 sider med et væld af eksempler på dårlig tilgængelighed og gode forslag til løsninger. Socialordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Camilla Fabricius udtaler bl.a. i rapporten: ”En af de små, dejlige gader inde i Aarhus, som jeg plejer at elske, blev pludselig en forhindringsbane!” og ”Det var ikke det værste. Oplevelsen af at være usynlig var slem!”.
Arkitekt Peter Skjalm, der har sit eget projekt på Sydhavnen, deltog både på generalforsamlingen og udtaler i rapporten: ”Det er da også enormt anstrengende hele tiden at være på vagt: kan jeg komme ned dér, ind dér… Så man er både mentalt træt og fysisk træt efter halvanden time. Hold da fast!”

Fotos:
a) Snakken gik livligt omkring Demokratiplænen
b) Den nyvalgte bestyrelse