Normalt holder vi generalforsamling i foråret, men grundet Corona har vi fået lov at flytte den til efter sommerferien og håber på, vi til den tid kan mødes fysisk. Hvis ikke, vil vi igen overveje at holde den online.

Indkomne forslag sendes til formand Helle på hsz@mail.dk (Bemærk NY mailadresse) eller via post til Helle Szydlowski, Bymosevej 5, 8210 Aarhus V.

Vi starter med kaffebord og runder af med spisning.

Vi opfordrer dig til at deltage i generalforsamlingen søndag den 29. august!

Det er her, du kan

  • Høre, hvad bestyrelsesarbejdet omhandler
  • give din mening til kende
  • komme med ønsker til fremtidige aktiviteter
  • melde dig til en arbejdsgruppe
  • stille op til bestyrelsen eller
  • ”bare” have en hyggelig dag med os andre i lokalafdelingen.

Vi i bestyrelsen glæder os til at møde dig. Læs hele programmet for generalforsamlingen med alle aktuelle info.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Helle Szydlowski

Formand for Aarhus/Randers Afdeling