Til medlemmerne af Aarhus/Randers Afdeling af DHF

I efteråret 2021 informerede hovedforbundet om, at der var mulighed for at søge gavekort til gode oplevelser.

Det viser sig, at ikke alle pengene er brugt, og konsulent Claus Jensen har henvendt sig til mig med opfordring til igen at oplyse vores medlemmer om muligheden, da ikke mange fra vores afdeling har taget imod tilbuddet.

Han bad om, at såfremt man ønsker at tage imod et af tilbuddene, at ansøge om det hurtigt.

Du kan se den originale tekst vedr. oplevelsesgavekortet.

Med venlig hilsen
Helle Szydlowski, formand for Aarhus/Randers Afdeling

 

MEDLEMSTILBUD: Gavekort til gode oplevelser

Ordinære medlemmer af Dansk Handicap Forbund har nu mulighed for at få et gavekort til en oplevelse, som en tak for jeres medlemskab af forbundet.

Social- og Ældreministeriet har givet Dansk Handicap Forbund råderet over ca. 800.000 kr. til anvendelse som støtte for oplevelsesindustrien. De skal komme vores medlemmer til gode i form af et gavekort efter først til mølle-princippet.

Der skal skrives til oplevelse@danskhandicapforbund.dk for at rekvirere ét af følgende gavekort.

  • Gavekort til en biograftur, værdi 159 kr.

Det gælder til biografbillet og tilhørende snold i 60 biografer landet over. Se listen over biografer her https://bit.ly/Biografoversigt

  • Gavekort til Horesta til en værdi af 300 kr.

Der er mere end 400 muligheder for bruge det på restauranter, forlystelses- og dyreparker, overnatning, mv. over hele landet. Se listen over muligheder på www.horesta.dk/gavekort.

Betingelserne er følgende:

Der kan kun bestilles ét gavekort pr. medlemsnummer.
Man skal skrive til oplevelse@danskhandicapforbund.dk og oplyse navn, medlemsnummer, adresse og hvilken type gavekort, man ønsker. Vi besvarer mails i den rækkefølge, de kommer ind, og svarer dem, når vi har tid mellem vores andre opgaver. Gavekortene vil blive bestilt en gang om måneden, så der vil gå en vis tid, fra vi har modtaget din bestilling, til du har gavekortet i hånden.

Der vil ikke være gavekort til alle medlemmer, derfor vil de blive uddelt efter først til mølle-princippet. Det vil kun være ordinære medlemmer, der kan bestille et gavekort. Dansk Handicap Forbund har ikke ansvar for kvaliteten af den oplevelse, man bruger gavekortet til. Klager over gavekortet skal rettes til udstederen.

Gavekortet kan ikke veksles til kontanter og må ikke videresælges.

Med håb om gode oplevelser
Sekretariatet, Dansk Handicap Forbund