Bidrag til DHF

Dansk Handicap Forbund har hvert år brug for at få gaver til dækning af nogle af de aktiviteter, som forbundet laver.

Desuden er gaver meget vigtige, for at vi kan bevare vores status som almennyttig forening.
Vi vil derfor meget gerne opfordre alle vores medlemmer og andre til at give en gave til DHF.

Der er flere måder, man kan give en gave på. Der er DHF’s gavebrev,
og det er muligt at indbetale via hjemmesiden. Man kan også betale med MobilePay på nr. 97848.

Husk at skrive ”gave” i tekstfeltet og personnummeret, hvis gaven skal indberettes til SKAT.
Når I giver en gave, må den meget gerne være på mindst 200 kr., da vi skal have så mange gavegivere med beløb på
mindst 200 kr. som muligt. Alle gavebeløb kan gives med ret til fradrag. Der kan dog højst fratrækkes 15.900 kr. for 2018.

For at få fradraget skal DHF indberette gaven til SKAT. Det betyder, at hovedkontoret,
der skal stå for indberetningen, skal have oplysninger om givers navn og adresse,
personnummer og gavens størrelse.

En anden mulighed er at indtænke DHF i et eventuelt testamente. DHF kan modtage
arv uden at betale arveafgift, og du kan som medlem få hjælp fra DHF’s advokat
til at få lavet testamentet, når DHF bliver arveberettiget.

 

Klik på billedet “STØT DANSK HANDICAP FORBUND” og nederst på den side der åbner.

Se evt. på hjemmesiden under ”Støt Forbundet”.