Med midler fra Lokalpuljen inviterer vi i Lokalafdeling Aarhus – Randers denne sommer på Projekt Udeliv. Med størst muligt hensyn til deltagernes forudsætninger byder vi på primitiv overnatning  og oplevelsesture i Nationalpark Mols Bjerge. Sidstnævnte bl.a. under overskrifterne: landskabsturen ”Fra Neanderthaler til Nationalpark!”, Herregårdsturen ”Arsenik, herskab og tjenestefolk” og ”Helgenæs – en natur i bevægelse!”…

LÆS MERE Info-møde om Projekt Udeliv

Kære Medlem, I Dansk Handicap Forbund ønsker vi at støtte op om, at flere boliger bliver indrettet tilgængeligt med gode løsninger, der er brugbare for alle. Vi laver derfor i samarbejde med NREP en undersøgelse om, hvordan lejligheder bedst indrettes for at sikre, at de er egnede for mennesker med bevægelseshandicap, og vi håber, at…

LÆS MERE Hvordan skal fremtidens bolig se ud? Gør os klogere!

Nyhedsbrev fra forbundets Social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU) Coronakrisen er over Danmark, og det har selvfølgelig også indvirkning på Dansk Handicap Forbunds arbejde. I første omgang har krisen konsekvenser for en lang række arrangementer i forbundets lokalafdelinger, i regionerne og i specialkredsene, så fremadrettet består opgaven i at arbejde for, at medlemmerne ikke oplever forringelser…

LÆS MERE Nyhedsbrev fra Dansk Handicap Forbund