Invitation til Temamøde og Årsmøde i DH Aarhus.

Indlæser Aktiviteter
 • Denne aktivitet er allerede afholdt.

Invitation til Temamøde og Årsmøde i DH Aarhus.

21. marts 2023 kl 17:00 - 20:30

Kære medlemsorganisationer

I inviteres hermed til temamøde, efterfulgt af årsmøde i DH Aarhus tirsdag, den 21. marts 2023 på Marselisborg Centret, PP Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C i, i mødelokale i bygning 8, over svømmehallen.
Vi starter med et temamøde med rådmand Anders Winnerskjold og efter vi har fået lidt at spise, holder vi vores årsmøde i DH Aarhus.

Program:

17:00 – Temamøde med rådmand Anders Winnerskjold

18:00 – Middag. (sandwich mv.)

19:00 – Årsmøde.

20:30 – Tak for denne gang.

 

Temamøde med rådmand Anders Winnerskjold

Rådmand Anders Winnerskjold vil komme med et oplæg omkring udviklingsplanen i MSB og sparekataloget som nu er vedtaget, og efterfølgende vil Anders besvare spørgsmål fra salen omkring udviklingsplanen og sparekataloget.
Alle er velkomne, men det er naturligvis kun organisationernes valgte bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret på årsmødet. Tilmelding skal ske til dh-aarhus@handicap.dk senest den 7. marts.

 

Foreløbig dagsorden for årsmødet:

 1. Mødet åbnes.

 

 1. Valg af referent og stemmetællere. 

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

 

 1. Handlingsplan for det kommende år.

 

 1. Valg til forretningsudvalget.
  1. Valg af formand.
  2. Valg af 3 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år.
  3. Valg af suppleanter til forretningsudvalget.

 

 1. Eventuelt.

I overensstemmelse med afdelingsvedtægterne udsendes materiale til årsmødet senest 14 dage inden mødet.

Jeg skal dog gøre opmærksom på, at kandidater til formandsposten, forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter hertil skal indstilles skriftligt til mig på vedlagte blanket senest 21 dage inden årsmødet – den 28 februar. Det kan ske på mailadressen: dh-aarhus@handicap.dk

Blanketten til indstilling af kandidater til poster i DH-afdelingen kan hentes her (.PDF – 30 kb.)

Husk at anføre om opstilling gælder formandsposten, forretningsudvalget eller suppleant til forretningsudvalget.

Følgende fremgår af afdelingsvedtægternes § 4, stk. 6, om kandidater til formand og forretningsudvalg: ”Kandidater til formand og forretningsudvalgsmedlemmer skal indstilles af den organisation, hvor kandidaten hører til i DH, dette gælder også ved genindstillinger. Kandidaten behøver ikke at være organisationens repræsentant/suppleant i afdelingsbestyrelsen. Der kan indstilles kandidater, der ikke er bosiddende i kommunen. Kandidaten behøver ikke være til stede på årsmødet for at blive valgt. Kandidaten skal indstilles skriftligt til formanden senest 21 dage før årsmødet.

Er der ikke indstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, kan der finde indstilling sted til ledige pladser på årsmødet. Det skal i så fald sikres, at kandidaten har sin organisations opbakning. Dette sker ved skriftlig godkendelse senest 14 dage efter årsmødet af den pågældendes organisation. Er der ikke opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, betragtes de rettidigt indstillede som valgte.”

Mange hilsner

Mogens Toustrup
Formand DH Aarhus

Detaljer

Dato:
21. marts 2023
Tidspunkt:
17:00 - 20:30
Pris:
Gratis

Sted

Marselisborg Centret
P. P. Ørums Gade 11
8000, Aarhus N
+ Google Maps

ARRANGØR / TILMELDING

DH Aarhus v. Mogens Toustrup
Telefon:
29208888
E-mail:
dh-aarhus@handicap.dk

Vi spørger dig ...

Benytter du de offentlige toiletter?
STEMSE RESULTAT

... hvad synes du?

Læser du vores afdelingsblad?
STEMSE RESULTAT

Dansk Handicap Forbund Aarhus/Randers

DHF Aarhus/Randers er en lokalafdeling under vores fælles paraplyorganisation Dansk Handicap Forbund (DHF).

Vi har egen bestyrelse og økonomi. Vi lægger meget vægt på et tæt samarbejde med DHF og andre handicaporganisationer.

Vi er en forening/forbund der dækker alle typer fysiske handicaps og arbejder derfor så vidt muligt inkluderende for alle med fysiske funktionsnedsættelser.

Generalforsamlingen, som holdes hvert forår, er den øverste myndighed i DHF Aarhus/Randers afdelingen. Her vælger vi medlemmer til bestyrelsen og drøfter forslag til medlemsaktiviteter.

Back to top
Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK