Aarhus Kommunes Handicappolitik 2019 – 2023
Udgivet December 2019

 

AARHUS – EN GOD BY FOR ALLE

I Aarhus ønsker vi, at alle borgere skal have lige muligheder for at leve et godt og meningsfuldt liv. Det betyder, at borgere
med handicap – på linje med alle andre borgere – skal opleve at være værdsatte medborgere og have lige muligheder
for at bruge byen.

Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023 har derfor overskriften Aarhus – en god by for alle.
Handicappolitikkens primære målgruppe er borgere med handicap, men politikken taler også til pårørende, til ansatte
i kommunen og til resten af samfundet. Sammen har vi et fælles ansvar for at skabe en by, hvor borgere med handicap
kan få et godt liv og være med til at præge byen.

Læs hele Aarhus Kommunes Handicappolitik her (.PDF 972 kb.)