Jeg er født i 1960 – har muskelsvind SMA II ..

Jeg har arbejdet som frivillig i Muskelsvindfonden, været med i bestyrelsen i Brugerklubben, været med i afdelingsbestyrelsen hvor jeg har boet,  laver kurser for voksne i Muskelsvindfonden…

KONTAKT INFO

Telefon: 23706495

Social Media