General til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling | lørdag den 2. marts 2018 kl. 14.00
Hou Søsportscenter, Villavej 25, Hov, 8300 Odder

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling
med følgende dagsorden:

0. Velkommen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse
Valg af kasserer
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter
9. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 2. februar 2019
på mail: k@stbjerg.dk.

Generalforsamlingen holdes i år på Hou Søsportscenter, så der vil være mulighed for at spise, hygge og overnatning (nærmere program følger).
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af mad og værelser vil vi meget gerne bede dig melde dig til hos Rikke meget gerne på mail: k@stbjerg.dk

Sidste frist for tilmelding: 1. februar 2019.

Vel mødt!