Normalt holder vi generalforsamling i foråret, men grundet Corona har vi fået lov at flytte den til efter sommerferien og håber på, vi til den tid kan mødes fysisk. Hvis ikke, vil vi igen overveje at holde den online. Indkomne forslag sendes til formand Helle på hsz@mail.dk (Bemærk NY mailadresse) eller via post til Helle…

LÆS MERE Generalforsamlingen i DHF Aarhus/Randers udsættes ->

Kære medlem af Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling. Vi har i vores lokalafdeling i det forløbne år måttet aflyse flere arrangementer, og det er kedeligt. Vores Nytårskur, som skulle afløse vores julefrokost den 22. januar 2021, er desværre også aflyst som følge af forsamlingsforbuddet. Vi håber, at vi i det kommende år får god hjælp…

LÆS MERE Julehilsen fra bestyrelsen 2020