ravnstrup

Retten i Viborg har dømt indehaverne af Shell-tanken på Holstebrovej for forskelsbehandling. Det koster 100.000 kroner i erstatning til en kvindelig ansat, svarende til fem måneders løn.

Det var HK Danmark, der førte kvindens sag, og kravet var et års løn på 243.000 kroner til kvinden.

Det endte dog med noget mindre, men Shell-tankens ejere skal dog også betale dele af HK’s sagsomkostninger, nemlig 28.000 kroner.

Almindelig afskedigelse

Kvinden blev i 2008 først ansat i skånejob og senere på året i et flexjob på deltid, og det var med arbejdsgiverens viden om, at hun siden 1997 har været plaget af dissemineret sclerose.

Trods sit handicap kunne kvinden godt passe de opgaver, hun fik tildelt, og arbejdsgiveren begrundede heller ikke afskedigelsen af kvinden i efteråret 2009 med sygdommen.

Fyret på grund af sit handicap

Der var der ifølge arbejdsgiveren tale om en almindelig afskedigelse, da tankstationen og butikken også blev ramt af krisen. Dommeren mente dog ikke, der kunne være tale om en besparelse på personalekontoen, når en anden ansat gik fra deltid til heltid, efter at den sclerose-ramte kvinde blev afskediget.

Den samlede vurdering var derfor, at afskedigelsen af kvinden var helt eller delvis begrundet i hendes handicap, og det må man ikke bruge som fyringsgrund.

Fra Handiklip 8.11. 2011

Marie-Louise