Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Hjælp må ikke afhænge af kommunens økonomi


billede
05-10-2011

Rød blok langer ud efter handicapaftale

09. sep. 2011 09.00
En fattig kommune skal ikke være nødt til at spare på ydelserne til borgere med handicap.

Det mener et flertal i Folketinget, der tager afstand fra aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen om, at kommunernes økonomi skal være medbestemmende for deres ydelser til mennesker med handicap.

Det viser en rundspørge blandt alle partiers social- og handicappolitiske ordførere, som Scleroseforeningen har foretaget.

"En moralsk deroute"
KD kalder aftalen en "moralsk deroute", SF mener den er "et brud på grundlæggende socialpolitiske principper", og Enhedslisten afslører, at partiet har samlet hele oppositionen for at nedsætte en kommission, der skal sikre borgernes retssikkerhed på det sociale område.

Regeringens støtteparti DF erklærer sig også "meget skeptisk" over for aftalen, som Venstre og Konservative er alene om at bakke op, skriver Scleroseforeningen.

Social- og handicappolitisk ordfører Mette Frederiksen afviser, at den enkelte kommunes økonomiske situation skal være afgørende for, hvilken hjælp handicappede borgere kan få.

- Jeg har ikke lyst til at sætte en grænse for hvilken omsorg og pleje og hvilken pædagogisk indsats, vi skal gøre over for de mennesker, der har de største handicap, siger hun til DR Nyheder.

- I Danmark har vi et rigtig, rigtig vigtigt princip - at selv om man er handicappet, så skal man kunne leve en ordentlig tilværelse på lige vilkår med andre. Når jeg ikke i en økonomisk krise har lyst til at skære ned på handicapområdet, så er det fordi, at hvis der er råd til skattelettelser, så er der søreme også råd til at føre en ordentlig handicappolitik, fortsætter hun.

Ønsker fokus på individuelle behov
KL og regeringens aftale, der blev indgået den 4. juni, giver kommunerne grønt lys til at indføre egne lokale standardiserede ydelser til handicappede borgere, så det ikke længere er borgerens individuelle situation og behov, der lægges til grund for ydelserne.

I stedet er det kommunernes skiftende budgetter og vilje til, hvad en handicappet borger må koste. Det huer ikke Scleroseforeningens ledende socialrådgiver Bente Juul Röttig:

- Det står aldeles klart i serviceloven, at ydelser til borgerne skal ske i henhold til borgerens individuelle behov. Vi har allerede set en lang række eksempler på urimelig behandling af mennesker med sclerose, fordi kommunerne forsøger at indføre standardiserede serviceniveauer som maksimal hjælp til den enkelte borger - uden hensyn til individuelle behov, siger Bente Juul Röttig.

12. sep. 2011 Fra dr.dk

Marie-Louise
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login