Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Tilgængelighed og konventionen


billede
01-03-2011

 

Tilgængelighed
Berlingske, 1. sektion, side 26
25.02.2011
Holger Kallehauge, 2000 Frederiksberg, skriver i et læserbrev: Man tænker måske ikke over det, hvis man ikke har det inde på livet, men mennesker med handicap oplever store begrænsninger hver dag ved helt basale gøremål. Adgang til arbejdspladser, butikker, cafeer og teatre - eller et simpelt besøg hos venner kan være umuliggjort af, at kørestolen slet og ret ikke kan komme ind og op. Pligten til at skabe tilgængelighed til det fysiske miljø, til information og til kommunikation påhviler ikke alene offentlige myndigheder, men også private virksomheder. Adgang til skolegang og uddannelse, arbejdspladser til samfundet i det hele taget, herunder det politiske liv og kultur- og andet fritidsliv står og falder med, at der skabes tilgængelighed overalt. Det kræver investeringer og god planlægning, og tilgængeligheden skal sikres gennem indtænkningen af det universelle design. Også eksisterende bygninger, vejanlæg, fortove, pladser, og parkanlæg skal gøres tilgængelige. Tilgængelighed er en umiddelbar statslig pligt, hvis manglende overholdelse og opfyldelse ifølge FN er en alvorlig krænkelse af Handicapkonventionen. Gennemførelsen af FNs Handicapkonvention er regeringens ansvar. Hidtil har det ikke givet sig praktiske udslag, og nu har den ellers haft halvandet år til at demonstrere andet og mere end god vilje.
 
Handiklip 25.02.2011
 
Marie-Louise
 


 
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login