Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Mennesker med handicap og studiejobs


billede
01-03-2011

 

Fordobling af studerende der får handicaptillæg
JyllandsPosten, 1. sektion, side 2
23.02.2011
Studerende på videregående uddannelser har siden 2004 haft mulighed for at modtage et såkaldt handicaptillæg fra SU-styrelsen oven i den almindelige SU, hvis deres handicap har gjort det vanskeligt for dem at have et studiejob. I dag har 60 pct. af handicaptillægsmodtagerne en varig psykisk lidelse. I 2006 var det kun 37 pct. af modtagerne, der havde et psykisk handicap. "Der er nogle handicap, hvor man har ændret opfattelse af, hvad det vil sige at være handicappet. Der er handicap, hvor man i højere grad siger, at man ikke vil have førtidspension, men have uddannelse og arbejde. Det kan f.eks. være psykiske handicap og sclerose", siger Stig Langvad, formand for DH. DH pressede på, for at handicaptillægget skulle realiseres og er glade for, at der i dag findes et alternativ til kommunens revalidering. "Mennesker med handicap skal have de samme vilkår som andre. I revalideringsbestemmelserne ligger der en begrænsning, da man vurderer, om der er realistisk erhvervsmulighed efter uddannelsen. Med handicaptillægget må man gerne læse et smalt fag som egyptologi. Man må gerne læse psykologi, selvom der skulle være arbejdsløshed blandt psykologer. Den vurdering må den enkelte handicappede tage nøjagtig ligesom alle andre studerende", siger Stig Langvad.


 Fra Handiklip 23.2.2011

Marie-Louise


 Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login