Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Nyt om Handihelp


03-02-2011

Vigtig information til borgere, som har afgivet deres arbejdsgiveransvar til det private firma Handihelp.

FOA oplyser i sit nyhedsbrev, at handicaphjælpere tilknyttet firmaet ikke har fået udbetalt løn den 31. januar. Muskelsvindsfonden skriver samtidig på deres hjemmesiden, at kommunerne HAR fremsendt penge til dækning af lønnen. Man undrer sig derfor over, hvor pengene bliver af? (link til dette nederst)

FOA vejledning til, hvordan hjælperne på disse ordninger bør forholde sig:

Citat:
FOA har modtaget henvendelser om, at HandiHelp A/S ikke har udbetalt løn til sine ansatte her pr. 31. januar 2011. FOA opfordrer medlemmer, der har penge til gode i HandiHelp A/S, til straks at kontakte deres lokalafdeling, med henblik på at få hjælp til at fremsende påkrav til virksomheden, om at betale lønnen. Vi gør samtidig opmærksom på, at medarbejderne har pligt til at møde på arbejde som aftalt, indtil det er afklaret, om der betales, eller om der foreligger betalingsstandsning/konkurs. FOA har haft kontakt til HandiHelp, som har oplyst, at de arbejder på forskellige tiltag for at sikre lønudbetalingen, og at de regner med at betale lønnen i løbet af 1-2 dage. HandiHelp har desuden oplyst, at de påtænker at udsende en mail til brugere og hjælpere.
Citat slut.

Kilde: FOAs nyhedsbrev for handicaphjælpere

Link til Muskelsvindsfondens nyhedsside:

http://www.muskelsvindfonden.dk/Handicappolitik/Sider/Kommuneroplyser,atdeHARfremsendtdepengetilHandihelp,somhandicaphj%C3%A6lperneskullehavehaftil%C3%B8n.aspx
 
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login