Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Mere omkring hjemtagelse af borgere med BPA


02-02-2011

!
Socialministeren skærer igennem i sagen om ”hjemtagning” af borgere med BPA
27-01-2011
Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt har skrevet en artikel om
hjemtagning af borgere med BPA. Læs artiklen her.

Mange af vores medlemmer med en BPA har i den seneste tid fået sig en
særdeles ubehagelig overraskelse, fordi en tidligere opholdskommune
pludselig har "hjemtaget" personen med det resultat, at bevilling af hjælp
og støtte sociallovgivning skal ske i den tidligere hjemkommune - også
selv om de ikke har boet der i 30-40 år.

Situationen er typisk opstået, når den tidligere kommune på et tidspunkt
har medvirket til borgerens flytning til (et botilbud i) en ny kommune og
derfor har afgivet refusionstilsagn til den nye kommune. D.v.s. at den
tidligere kommune har påtaget sig at dække de udgifter, som den nye
kommune afholder efter den sociale lovgivning. Også selv om den tidligere
kommune ikke har haft indflydelse på, hvad den nye kommune bevilger til
borgeren.

En ændring af retssikkerhedslovens §9 (der er den lovgivning, som regulere
dette her) er af mange kommuner blevet opfattet på den måde, at den
tidligere kommune nu kan "hjemtage" sine tidligere borgere, så den ikke
kun skal betale, men også beslutte hvilke ydelser som borgeren kan
modtage.

Det har naturligvis skabt stor frustration og utryghed hos disse borgere,
at de på den måde skal have behandlet deres ansøgninger i en kommune, som
de ikke mere har nogen tilknytning til, og som måske ligger i den stik
modsatte ende af landet - og hvor de f.eks. heller ikke har stemmeret.

Men nu har socialministeren skåret igennem og klart meldt ud, at sådan
hænger tingene ikke sammen!

I rigtig mange tilfælde bor borgeren jo ikke længere på den adresse i den
nye kommune, som de oprindelig flyttede til med hjælp fra den gamle
kommune. Mange er for længst flyttet videre til andre adresser. Og
socialminister Benedikte Kiær siger nu som svar på en række spørgsmål fra
folketingsmedlem Anne Baastrup, at hvis borgeren af egen drift flytter til
en ny adresse i den nye kommune, så kan den gamle kommune ikke mere
"hjemtage" borgeren - og desuden bortfalder også det refusionstilsagn, som
den gamle kommune oprindelig afgav. Den nye kommune er m.a.o både
handlekommune og betalingskommune.

I et af svarene til folketingsmedlem Anne Baastrup siger socialminister
Benedikte Kiær blandt andet:

"På den baggrund vil de gældende regler i retssikkerhedslovens § 9 efter
Socialministeriets opfattelse indebære, at, at når en borger i en
situation som beskrevet i spørgsmålet uden medvirken flytter til en ny
bolig i kommune B, vil borgeren ved flytningen få handlekommune i den
aktuelle opholdskommune, dvs. kommune B, også for så vidt angår ydelser
efter lov om social service.Det er endvidere ministeriets opfattelse, at
retssikkerhedslovens § 9 c må indebære, at der ikke efter denne flytning
er ret for kommunen til at modtage mellemkommunal refusion fra en
tidligere opholdskommune." (svar på spm. 179)

Med disse svar vil en lang række kommuner uden tvivl ryge direkte i kødet
på hinanden, og ministeren understreger derfor i et andet af svarene:

"Det kan tilføjes, at opstår der uenighed mellem to eller flere kommuner
om, hvilken kommune der er en persons handlekommune, må den af de uenige
kommuner, som personen har eller senest har haft folkeregisteradresse i,
fungere som handlekommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er
rette handlekommune. ...  Uenighed mellem to kommuner om deres
forpligtelser kan efter retssikkerhedslovens § 61 indbringes for de
sociale nævn.” (svar på spm. 178)

Det vil sige, at mens kommunerne strides, så er det den nye kommune, der
skal være handlekommune, og derfor er man altså ikke "hjemtaget", selv om
man har fået meddelelse herom fra den nye eller den gamle kommune - eller
fra begge kommuner.

Svarene på spørgsmål 178 – 180 er at finde på Folketingets hjemmeside på
adresserne:

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/178/svar/774659/948277.pdf

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/179/svar/774660/948283.pdf

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/180/svar/774662/948275.pdf

Nærværende artikel er skrevet med stort tak skyldig til Jørgen Lenger,
Muskelsvindfonden
!

Hentet fra Spastikerforeningens hjemmeside, 2. februar, Per JacobsenØvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login