Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Førtidspensionsreform 2010


billede
01-12-2010

Nyt fra Beskæftigelsesministeriet!

(01.12.2010)

Unge skal hjælpes på rette kurs i livet og væk fra en tilværelse på livslang offentlig forsørgelse. Mennesker med færrest ressourcer skal have mulighed for at komme i fleksjob, så de bliver en del af arbejdsmarkedet. Det er hovedelementerne i regeringens udspil til en ny reform af førtidspension og fleksjob. Udspillet får ikke konsekvenser for de mennesker, der i dag er enten på førtidspension eller i fleksjob.

For beskæftigelsesminister Inger Støjberg er det afgørende, at ingen mennesker lades i stikken, hvis de mister deres evne til at arbejde:

- Alt for mange unge får tilkendt en førtidspension på grund af psykiske lidelser. Jeg synes, at det er et fattigt samfund, der siger til et ungt menneske med en psykisk lidelse, at vi forventer ikke mere af dig.

- Jeg vil ikke risikere at sende en ung kvinde eller mand på førtidspension, hvis de med tiden kan have en masse at byde på. Derfor skal vi bruge tiden til at løse de problemer, de kæmper med. Og det gør vi bedst ved at give unge en sammenhængende og tålmodig hjælp gennem et udviklingsforløb, siger Inger Støjberg.

Socialminister Benedikte Kiær finder en reform af førtidspension og fleksjob nødvendig for at give sårbare mennesker bedre muligheder for at kunne klare sig selv:

- Vi skal væk fra en misforstået omsorg, hvor vi blot parkerer for eksempel sindslidende unge på livslang passiv forsørgelse. I stedet skal vi fokusere på den enkeltes ressourcer og muligheder, så vi støtter de unge til at få det bedre og dermed i at få en aktiv plads i samfundet.

Med udspillet vil regeringen forebygge, at mennesker under 40 år kommer på førtidspension. Førtidspension skal kun være for personer, hvor det er helt åbenbart, at de aldrig kan få et liv med arbejde. I stedet skal alle under 40 år have hjælp til at genvinde arbejdsevnen i et udviklingsforløb, hvor der er lagt vægt på en sammenhængende, støttende og tålmodig indsats.

Reformen skal også give mennesker med meget begrænset arbejdsevne bedre mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Derfor vil regeringen målrette fleksjobordningen, så den ikke længere favoriserer de mere ressourcestærke personer. Det indebærer, at både kommuner og arbejdsgivere skal have større incitamenter til at hjælpe mennesker med en begrænset arbejdsevne i fleksjob. Og det skal bedre kunne betale sig for ansatte i fleksjob at øge deres arbejdstid, hvis de med tiden får det bedre. I dag får alle fleksjobansatte fuld løn, uanset hvor mange timer om ugen de arbejder.

- Det giver ingen mening, at vi i dag har en fleksjobordning, hvor det offentlige giver de højeste tilskud til personer, der i forvejen er godt betalt. Og så skal løn og tilskud afspejle den enkeltes arbejdsevne, så vi får gjort fleksjobbene tilgængelige for personer med færrest ressourcer, siger Inger Støjberg.

Reformen er nødvendig. Hver tiende i den erhvervsaktive alder er i dag på enten førtidspension eller i fleksjobordningen. Og den store og gennemgribende reform af førtidspensionsområdet fra 2000 har ikke virket efter hensigten. Samfundet bruger hvert år 8,6 milliarder kroner mere på førtidspension og fleksjob end forventet, da man lavede reformen for ti år siden.

Elementerne i regeringens udspil er:

•Ingen unge under 40 år skal have førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at de aldrig kan få mulighed for at varetage et job. Unge skal i stedet have en sammenhængende, støttende og tålmodig indsats i et udviklingsforløb.
•Fleksjob skal være midlertidige, og ordningen skal målrettes personer med færrest ressourcer.
•Førtidspensionister skal have bedreØvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login