Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Foretræde for Folketingets socialudvalg


07-02-2010

Dansk Handicap Forbund har igennem det sidste år været stærkt engageret i forholdene omkring de nyindførte regler om borgerstyret personlig assistance. Desværre har vi i den sidste tid set, hvordan praksis på dette område slet ikke lever op til det der var intentionen med lovgivningen. BPA lovgivningen handlede om at indføre mere fleksibel hjælp, som skulle give borgerne maksimal selvbestemmelse over eget liv. I øjeblikket ser vi flere problemer med den nye lovgivning: 1. Trods nye lempelige regler ser vi, at flere kommuner frakender BPA 2. Trods indgåelse af en overenskomst ser vi, at kommunerne ikke ønsker at anvende den 3. Vi ser også, at kommunerne ikke vil udmåle de beløb der er nødvendige for, at borgerne kan afgive deres arbejdsgiveransvar til en forening eller en privat aktør 4. En del af disse problemer skyldes vagt formulerede bekendtgørelser og vejledninger, som åbner mulighed for, at kommunerne kan finde meget kreative fortolkninger af loven Torsdag den 4. februar havde Dansk Handicap Forbund foretræde for Folketingets socialudvalg. Ved foretrædet deltog Landsformand Susanne Olsen og politisk konsulent Jeppe Kerckhoffs. Foretrædet var en del af forbundets strategi på området, som handler om at gøre bredt opmærksom på, at praksis på BPA området ikke lægger sig op af det der var intentionen med lovgivningen. Er man interesseret i emnet, anbefaler vi at læse det næste nummer af Handicap-Nyt, som kommer på gaden den 10. februar 2010. Bladet har et tema om BPA problemstillingerne.


Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login