Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

El - crossere til børn og unge!


13-01-2010

Hjælpemiddel eller forbrugsgode? Kan børn og unge fortsat få bevilget en elcrosser som et hjælpemiddel, eller kan kommunerne henvise til Ankestyrelsens principafgørelse C-42-08, med det resultat, at de crossere der bevilges er at betragte som forbrugsgoder, og dermed betyder 50 % i egenfinansiering samt dækning af reparationsudgifterne for barnet eller den unges familie? Set fra Dansk Handicap Forbunds side må det være indlysende, at en elcrosser ALDRIG vil kunne anses for at være et forbrugsgode ( som anvendes af den brede del af børn og unge gruppen ). Efter forbundets tilfælde forekommer der ikke tilfælde, hvor et barn eller et ungt menneske af egen fri vilje vælger at anskaffe en elcrosser. Hvad mener ministeren? Ifølge et ministersvar fra socialminister Karen Ellemann ( spørgsmål nr. 154 af 7. januar 2010 ), så har Ankestyrelsen meldt ud, at afgørelsen C-42-08 primært er rettet imod voksne. Styrelsen siger også forsigtigt, at en elcrosser for børn / unge næppe vil være et køretøj, der har anden funktion, end at det anvendes som et hjælpemiddel. Ankestyrelsen har antaget en principsag om dette. Ifølge ministerens svar er det nu antydet, at elcrossere til børn og unge som regel vil være at betragte som et hjælpemiddel, og derfor skal bevilges med fuld finansiering som hjælpemiddel efter servicelovens § 113 stk. 5. Vi må dog samtidig konstatere, at ministeren afventer afgørelse af den principsag der er antaget. Hvis jeres familie har problemer med, at kommunen ikke vil bevilge elcrosser til dit barn, så opfordrer vi til, at I retter henvendelse til forbundets rådgivningsteam.


Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login