Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Udmåling af tilskud til BPA


05-01-2010

I øjeblikket er der i mange kommuner stor uenighed om, hvor meget kommunerne egentlig er forpligtet til at betale for de enkelte BPA ordninger. Det skyldes blandt andet, at bekendtgørelse og vejledning til loven er så vagt formuleret, at det åbner mulighed for, at de enkelte kommuner kan finde på endog meget kreative forslag til, hvordan man kan begrænse de midler der skal udmåles til området. I Odense Kommune havde man således bestemt, at udmåling af penge til BPA kunne fastsættes til at være 3,5 %, som svarer til den ramme, der kompenserer kommunen for de merudgifter der måtte være ved de nye BPA regler. Men det bliver jo potentielt et problem at udmåle hjælp til den enkelte ordning, ud fra den enkelte borgers individuelle behov, hvis der er fastsat en overordnet ramme for, hvor meget en ordning må koste. Nogen har behov for 2 hjælpere på visse tidspunkter, mens andre har behov for hjælpere som har viden om respirator osv. Lone Dybkjær (RV) har stillet spørgsmål (spørgsmål nr. 125) om dette til socialminister Karen Ellemann, som den 16. december har svaret, at uanset størrelsen på de såkaldte DUT midler, som er udtryk for en gennemsnitlig kompensation, så SKAL kommunerne foretage en konkret individuel vurdering af hver ordning, og der må ikke henvises til en generel grænse, når der skal udmåles hjælp.


Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login