Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Mennesker med handicap og ferie


billede
21-09-2015

Esben Larsen Mikkelsen. Selv om der fredag blev indgået et spareforlig, er der godt nyt til voksne og børn med et handicap. Forligsparterne for budget 2016 bestående af alle byrådspartier på nær EL og LA er blevet enige om at tilføre 6 mio. kr. årligt til børn med handicap og 14 mio. kr. årligt til voksenhandicapområdet. Fem af millionerne til voksenhandicapområdet sikres via omprioriteringer inden for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Derudover er der enighed om at afsætte 26,3 mio. kr. til at bygge 80 handicapboliger samt 23 mio. kr. til at opføre 12 specialpladser. Byggerierne for i alt 59,1 mio. kr. vil på sigt frigøre 9,4 mio. kr. årligt på driften. Det dækker de 8,7 mio. kr., som området årligt skal spare som følge af regeringens omprioriteringsbidrag. I forligsteksten står, at »midlerne kan bl.a. anvendes til at sikre voksne handicappede en uges ferie om året«. »Jeg er meget glad for, at byrådet leverer varen, efter at flere partier i længere tid har sagt, at handicapområdet skal opprioriteres. Jeg har tænkt mig, at prioritere de ekstra midler til at sikre folk med handicap en uges ferie, og det er jeg stolt over,« siger socialrådmand Thomas Medom (SF). De 6 mio. kr. til handicapområdet for børn skal bl.a. sikre, at området ikke rammes af nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget, som udgør 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 2,7 mio. kr. i 2018. Udgifterne til handicap-området vokser hurtigere end befolkningstilvæksten. Thomas Medom, socialrådmand, (SF) socialrådmand, (SF) I budgetforliget udtrykker forligsparterne, at der mangler et præcist overblik over, hvilke udfordringer og handlemuligheder, der er på handicapområdet. Derfor skal Borgmesterens Afdeling i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse nedsætte en arbejdsgruppe, som skal sikre klarhed over udgiftspresset på området og angive handlemuligheder for kommunen. »Der har længe været behov for sådan en arbejdsgruppe. Man kan se, at der er økonomiske udfordringer langt frem i tiden. Mennesker med handicap lever længere, flere får diagnoser, der kommer flere med ADHD, og flere for tidligt fødte lever længere. Så udgifterne til handicapområdet vokser hurtigere end befolkningstilvæksten. Det handler om stadig at tilføre flere ressourcer, men også om vi kan løse opgaverne bedre,« siger Thomas Medom og tilføjer, at arbejdsgruppen skal hente inspiration uden for kommunen. »Der skal nogle ud og se på gode erfaringer og komme dybere ned i data. De skal spejde mod udlandet, som måske har fundet gode løsninger på f.eks. forebyggelse.« De sidste penge til handicapområdet er afsat til velfærdsteknologi, som skal sikre øget selvhjulpenhed. Forligsparterne er blevet enige om at oprette en reserve på 4 mio. kr. i 2018 stigende til 5 mio. kr. i 2019. Den nedsatte arbejdsgruppe får til opgave at analysere mulighederne for, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til at effektivisere driften. 21.sep 2015, Fra JP-Aarhus


Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login