Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Fattigdoms problemer


06-10-2014

Fattigdomsproblemet for folkepensionister I socialpolitisk udvalg og den nedsatte arbejdsgruppe er man enige om at prioritere det såkaldte fattigdomsproblem for mennesker med handicap, som overgår fra førtidspension til folkepension. Særligt har vi haft fokus på de førtidspensionister, som har været på førtidspension hele deres liv og ikke har haft mulighed for at spare op til deres alderdom. De har ingenting udover folkepensionen og risikerer at skulle leve i fattigdom, da en del af de handicapkompenserende ydelser bortfalder. Vi har for eksempel set budgeteksempler, hvor man har mindre end 1.000 kr. tilbage om måneden, når alt er betalt. Vi har skrevet til socialministeren for at gøre opmærksom på denne meget alvorlige problemstilling. Som opfølgning har vi i foråret valgt at søge foretræde for Folketingets Socialudvalg vedrørende dette problem. Ved foretrædet var forbundet repræsenteret af landsformand og socialpolitisk udvalg. Vi fremlagde problemstillingen og førte dokumentation for påstande, idet vi fremlagde tre eksempler på personlige budgetter. Flere ordfører gav udtryk for, at de gerne vil fortsætte dialogen med os, og Folketingets Socialudvalg har efterfølgende stillet spørgsmål til socialminister Manu Sareen R om at se på økonomien i at retstilstand, men han har afvist at svare med den begrundelse, at det vil være for ressourcekrævende at fremskaffe de nødvendige tal. Dette er selvfølgelig et helt uacceptabelt svar. Derfor arbejder vi løbet af efteråret videre med de ordførere, som har ytret ønske om at tale med os - ligesom vi har dialog med en række organisationer, som også ønsker at gøre noget ved problemet. Sammen afdækker vi lige nu, hvilke strategisk tilgang der vil være den mest hensigtsmæssige. Fra DHF kongresmateriale Lagt ind af Marie-Louise 6.10.2014


Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login