Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Rådmanden fortryder nedskæring på handicapkørslen


billede
05-09-2013

Fri sengetid i plejeboligerne

Rådmand vil bruge millioner på flere aftenvagter og bedre kørselstilbud til de svageste borgere. S og V er positivt stemte.

Hvis natteravnen fru Hansen først ønsker hjælp til at komme i seng kl. 23 i stedet for kl. 21, og hvis morgenfriske hr. Nielsen foretrækker morgenmaden kl. 6, skal de have denne mulighed i Aarhus Kommunes plejeboliger.

Det mener Dorthe Laustsen (SF), rådmand for Sundhed og Omsorg. Men med de nuværende normeringer er det svært at tage tilstrækkelige individuelle hensyn til de gamle, og derfor går hun ved de kommende budgetforhandlinger efter at få sat 22 mio. kr. af til en ekstra aftenvagt i alle byens plejeboliger.

»Det er vigtigt, at der kommer lidt mere liv i plejeboligerne, så man ikke sidder og hænger, og det ikke kun er fjernsynet, som kører,« siger Dorthe Laustsen.

Hun lægger i det hele taget op til at skrue op for servicen for de svageste borgere, når budgettet for næste år skal lægges. Således ønsker rådmanden også, at der bliver brugt 6 mio. kr. på at forbedre kommunens kørselstilbud. Bl.a. skal handicappede have 200 årlige ture mod de nuværende 125, og de skal køres fra hoveddør til hoveddør i stedet for at blive sat af ved kantstenen. Også blinde, udviklingshæmmede og psykisk syge skal være omfattet.

Gavner borgere og ansatte

Desuden vil Dorthe Laustsen have sat 1,5 mio. kr. af til at uddanne byens borgere til at kunne klare sig selv længst muligt uden hjælp fra kommunen. F.eks. at kunne tage deres medicin uden hjælp fra sundhedspersonale.

Hun er ikke i tvivl om, at tiltagene til i alt knap 30 mio. kr. vil gøre en forskel.

»Det vil betyde et bedre hverdagsliv for borgerne og et bedre arbejdsklima for personalet,« konstaterer rådmanden, som understreger, at hun har sendt regningen til budgetforhandlingerne, fordi der er sket »voldsomme nedskæringer« på ældreområdet.

Ældrerådet vender i sit høringssvar tommelen opad til rådmandens udspil.

»Man vil i højere grad end nu arbejde på, at borgeren får en hverdag, der så vidt mulig ligner hverdagen fra før, at man kom på plejehjem,« skriver rådet bl.a. i svaret.

Heri advarer Ældrerådet dog imod, at uddannelse af borgerne tager overhånd og presser den enkelte borgere ud over eget ønske og formåen:

»Det skal stadig være “lovligt” og muligt at blive så gammel og svag, at man ikke længere ønsker og ikke længere har kræfter til at blive bedre til noget som helst.«

Handicaprådet støtter ligeledes forslaget, og også i byrådet er der opbakning til tiltagene.

»Socialdemokraterne synes, det er et rigtigt godt forslag, og det ville være dejligt, hvis vi kan finde pengene til det. Man har lavet besparelser på køreturene, og de skal rulles tilbage,« siger Hüseyin Arac (S), formand for udvalget for sundhed og omsorg.

Venstres ordfører, Kate Runge, er enig i, at forslaget er godt:

»Men i stedet for at sende det til budgetforhandlingerne, skulle rådmanden trække nogle af de penge op, som jeg er overbevist om, hun har i afdelingen.«

Fra: http://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE5914544/fri-sengetid-i-plejeboligerne/

Lagt ind af: Marie-Louise
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login