Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Flere har brug for handicaphjælp


billede
10-04-2013

Et stigende antal borgere i Aarhus Kommune har brug for handicapmedhjælpere. Aarhus Kommunes spareplaner på området er dømt ulovlige.

Det koster Aarhus Kommune ca. 1,8 mio. kr. om året, når en handicappet borger ansætter handicaphjælpere døgnet rundt i eget hjem.

Godt nok refunderer staten halvdelen af pengene, når det gælder de mest handicappede borgere. Men udgiften til den såkaldte BPA-ordning er i de senere år steget i Aarhus Kommune. I 2010 var der 217 brugere i ordningen, hvoraf Aarhus Kommune havde betalingsforpligtelse for 158 brugere, mens andre kommuner havde betalingsforpligtelsen for 59 medhjælperkrævende borgere. Aarhus Kommune betalte således for 26 borgere mere i 2010 end i 2007 eller en vækst på 20 pct. over tre år.

I år er antallet af BPA-ordninger, som Aarhus Kommune skal betale for, steget til 168. Budgettet for BPA-området er i år 144 mio. kr. I modsætning til tidligere er ordningen blevet et såkaldt styrbart område. Altså et område, hvor budgettet ikke kan overskrides. Og vel vidende, at ingen under PBA-ordningen selv har ønsket at have brug for daglig hjælp, ser Aarhus Kommune sig nødsaget til at spare på området.

Færre hjælpetimer

Aarhus Kommune havde derfor planlagt at konvertere en del af BPA-ordningen til egentlig hjemmehjælp. Samtidig ville Aarhus Kommune lade handicappede borgere dele nogle medhjælpertimer eksempelvis om natten, hvis de bor tæt på hinanden.

Institut for Menneskerettigheder og handicaporganisationer har kaldt spareplanerne på kant med menneskerettighederne. Og nu har afgørelsen fra Ankestyrelsen sat en stopper for de aarhusianske spareplaner. Dermed skal Aarhus Kommune finde pengene på andre måder. Hvordan Aarhus Kommune skal finde besparelserne, ønsker handicappolitisk medarbejder i Muskelsvindfonden Thomas Krog ikke at give et bud på.

»Selvfølgelig skal de handicappede også være med til at spare. Det har de handicappede også allerede gjort bla. ved indførelse af øget velfærdsteknologi. Mange steder har kommunerne også skåret hjælpen til handicappede ind til lovens minimumsydelser,« siger Thomas Krog.

Muskelsvindfonden har protesteret kraftigt over Aarhus Kommunes planlagte besparelser på PBA-området.

»Det er helt horribelt, at Aarhus Kommune har kalkuleret med ulovlige besparelser i budgettet. Derfor bør Aarhus Kommune i stedet for at finde besparelser på området begynde forfra med at budgettere. De handicappede kræver ikke ekstra hjælp. Det handler alene om basale rettigheder, som betyder, at de kan bevare et liv med frihed og aktiviteter, som alle andre mennesker,« siger Thomas Krog.

Det er langtfra alle borgere med en PBA-ordning, som har brug for døgnhjælp. Ifølge kommunens tal modtager hovedparten af brugerne mellem 51 og 100 timers støtte om ugen.

 
BPA-Ordningen
Fakta
  • En BPA-ordning (tidl. hjælperordning) er en bevilling efter Servicelovens § 96, der gør det muligt for personer med svært fysisk handicap at ansætte egne hjælpere.
  • BPA står for borgerstyret personlig assistance.
  • Ordningen kan gives til voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner.
  • Kilde: Social- og Integrationsministeriet

Fra http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/article5313954.ece

9. april Marie-Louise
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login