Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Lovbrud på BPA-området


20-11-2012

LOVBRUD

Så blev der sat tal på de planlagte besparelser på handicaphjælperordningen Borgerstyret Personlig Assistance, BPA. 13,2 millioner skal Aarhus Kommune spare på området i 2013.

I en indstilling, som socialforvaltningen sendte i høring 16. november, bliver det klart, hvilke sparemetoder Aarhus Kommune vil tage i anvendelse for at nedbringe de forventede udgifter på BPA-ordningen.
 
Der bliver i hovedtræk tale om justering af serviceniveauet, revisitering af borgernes behov, nedbringelse af BPA-timer kompenseret med hjemmehjælp og levering af mad i stedet for hjælp til madlavning. I en bisætning nævnes også overflytning til botilbud. Det lyder lovligt, men...

I indstillingen har forvaltningen dæmpet retorikken noget, og påpeger igen og igen, at de kommende ændringer skal ske inden for lovens rammer. Men det bliver ikke tilfældet, siger professor i social ret Kirsten Ketscher.

Revisitering af en BPAordning må nemlig ikke gennemføres med det ene formål at spare. Der skal være indikationer for, at borgerens tilstand eller forhold har ændret sig væsentligt, uddyber hun.

Flere domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at man ikke bare må revisitere borgere uden god grund. Og besparelser er ikke nogen god grund i denne her sammenhæng. Man kan altså ikke bare køre en tur igennem alle borgeres ordninger, for at se, hvor man kan spare, siger Kirsten Ketscher og fortsætter: Det burde sådan en stor kommune som Aarhus vide og respektere!

Frivillig tvang

Men med henvisning til det ændrede serviceniveau, skal de cirka 200 borgere med en BPAordning i Aarhus være revisiteret i løbet af sommeren 2013.
Og på nær de knap 20 borgere, der har krav på døgnovervågning af medicinske årsager, skal de alle forvente at få erstattet en del af deres timer med hjemmehjælp. For nogle, uvist hvor mange, vil en overflytning til botilbud være eneste reelle mulighed.

Alligevel understreger forvaltningen i indstillingen, at disse omprioriteringer af hjælpen kun kan ske lovligt efter en borgers eget ønske. I sidste uge sagde udviklingschef i Muskelsvindfonden Jørgen Lenger til Lokalavisen, at det ikke er lovligt at gøre BPA-ordningen så uattraktiv, at den skræmmer borgerne væk. Men det kunne se ud til, at det er præcis hvad socialforvaltningen ønsker.

Hvorfor skulle nogen borger ellers ende med, af egen vilje, at bede om ufleksibel hjemmehjælp i stedet for BPA-timer, hvor borgeren selv prioriterer sine behov? Eller at bede om at blive flyttet fra sit hjem til et botilbud? En kommune må ikke ændre på serviceniveauet med mindre, den er i meget seriøse økonomiske problemer, udtaler Kirsten Ketscher.

Må vi fra redaktionens side minde om de mange imponerende prestigebyggerier, som Aarhus Kommune har gang i, og de voldsomme udgifter, der er forbundet med værtsskabet som europæisk kulturhovedstad i 2017.

BPA skal fremtidssikres. Socialrådmand Hans Halvorsen vil gerne vente med at debattere sagen i medierne, til han selv har haft lejlighed til at informere og gå i dialog med BPA-brugerne om de kommende ændringer. Det skal ske ved et stormøde i Turbinehallen 26. november. I et svar til Lokalavisen skriver rådmanden blandt andet, at besparelserne handler om at sikre, at alle, der har brug for en BPA-ordning i dag og i de kommende år, kan få det.
Umiddelbart mener han dog, at det ser ud som om, socialforvaltningen med sin indstilling har taget højde for de betænkeligheder, som Kirsten Ketscher har.

Kirsten Ketschers vurdering af sparemetoderne dog klar: Jeg vil ønske Aarhus Kommune tillykke, det er lykkedes den at overtræde adskillige bestemmelser på én gang i sine spareplaner på handicapområdet.


FAKTA

Professoren henviser til servicelovens § 96 samt forarbejderne til loven. Menneskerettighedslovens artikel 8 og Handicapkonventionens artikel 22.
Du kan læse indstillingen og alle relaterede dokumenter på www. brugerklubben. dk.

Søg på Rådmandsindstilling om styrbar BPA.

Af Charlotte Basie

Indstillingen er i høring frem til 7. december.

 
Fra Lokalavisen Aarhus City 20. november 2012, 1. sektion, side 4


Lagt på denne hjemmeside af

Marie-Louise Hahn
Myrholmsvej 31
8260 Viby J
61609727
m-lhahn@hotmail.com
 
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login