Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

BPA og udlandsrejser


25-09-2012

 Kan en borger med en BPA-ordning efter serviceloven § 96 få en extra hjælper med under ferie i udlandet?

 Det slår næsten aldrig fejl. I DUKH får vi hvert år op til sommerferien henvendelser fra borgere med en BPA-ordning efter servicelovens § 96, som har problemer med at få kommunen til at bevilge hjælp til en ekstra hjælper under ferieophold i udlandet.

De fleste er klar over, at man kan tage sin BPA efter § 96 og dermed en hjælper med til udlandet, men hvad nu hvis der er behov for en ekstra hjælper? Borgerne kontakter DUKH for at få rådgivning omkring de gældende regler på området. Og jo, der er mulighed for at få en ekstra hjælper med under ferie i udlandet. Ligeledes er der mulighed for dækning af de ekstra omkostninger, der opstår ved at have en ekstra hjælper med.

Ret til at bevare BPA under udlandsophold 

Det fremgår af udlandsbekendtgørelsen, at en borger, som har en BPA-ordning efter servicelovens § 96 under midlertidige ophold i udlandet bevarer hjælpen. Bekendtgørelsens regler er som følger:

Borgeren skal inden udrejsen opfylde betingelserne for at modtage hjælp.

Kommunen kan løbende holdes orienteret om,

at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes.

Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer borgeren sin BPA-ordning uden at ansøge kommunen herom.

Ved midlertidige ophold i udlandet på mere end en måned, skal borgeren, før udlandsop­holdet påbegyndes, ansøge kommunen om bevarelse af hjælp. Den periode, i hvilken hjælpen i det enkelte tilfælde kan bevares, afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.

En borger med en BPA efter servicelovens § 95 er ikke omfattet af udlandsbekendtgørelsen og kan således ikke efter bekendtgørelsen bevare sin BPA-ordning under ophold i udlandet. Bemærk dog pkt. 112 i Vejledning nr. 9 af 15.2.2011 om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til service-loven): ”Kontante tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96 kan, i det omfang personen er omfattet af forordning (EF) 883/2004, medtages inden for forordningens område. Det gælder f.eks. arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, studerende mv.”

 Ekstra hjælper og dækning af ekstra omkostninger

 En ting er, at borgeren kan bevare sin BPA efter servicelovens § 96 under et midlertidig udlands-ophold, men hvad så med de situationer, hvor borgeren har behov for en ekstra hjælper på sin ferie eller har andre ekstra omkostninger. .....

Læs hele artiklen på http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/hjelpeordning/praksisnyt-nr.-18-ekstra-hjelper-med-til-udlandet
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login